Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de middelen bestemd voor schoolinschakeling in het Brussels Gewest in 2020.

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 61)

 
Datum ontvangst: 06/01/2020 Datum publicatie: 10/02/2020 Referentie: B.I.V. 66 (19/20), Blz. 45
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/02/2020 Referentie: B.I.V. 66 (19/20), Blz. 47
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/01/2020 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/01/2020 Uitgesteld Kalvin Soiresse Njall
10/02/2020 Ontwikkeling Kalvin Soiresse Njall B.I.V. 66 (19/20) 45
10/02/2020 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 66 (19/20) 47
10/02/2020 Repliek Kalvin Soiresse Njall B.I.V. 66 (19/20) 48