Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de opmerkingen in het 24ste Boek van het Rekenhof over de rekeningen van 2018 van het Woningfonds en van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 43)

 
Datum ontvangst: 13/01/2020 Datum publicatie: 06/02/2020 Referentie: B.I.V. 65 (19/20), Blz. 24
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/02/2020 Referentie: B.I.V. 65 (19/20), Blz. 28
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/01/2020 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/02/2020 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 65 (19/20) 24
06/02/2020 Toegevoegde mondelinge vraag Joëlle Maison B.I.V. 65 (19/20) 26
06/02/2020 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 65 (19/20) 28
06/02/2020 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 65 (19/20) 30