Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de naleving van de stedebouwkundige voorschriften voor reclameborden.

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 34)

 
Datum ontvangst: 03/01/2020 Datum publicatie: 27/01/2020 Referentie: B.I.V. 57 (19/20), Blz. 83
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/01/2020 Referentie: B.I.V. 57 (19/20), Blz. 84
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/01/2020 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/01/2020 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/01/2020 Ontwikkeling Christophe De Beukelaer B.I.V. 57 (19/20) 83
27/01/2020 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 57 (19/20) 84
27/01/2020 Repliek Christophe De Beukelaer B.I.V. 57 (19/20) 87