Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gegevens van de projectoproep van Equal Brussel voor de strijd tegen racisme, de deconstructie van vooroordelen en de interculturaliteit

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 62)

 
Datum ontvangst: 14/01/2020 Datum publicatie: 11/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Equal Brussels, de directie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel die zich bezighoudt met de gelijkheid van kansen, heeft onlangs een projectoproep gedaan voor de strijd tegen racisme, de deconstructie van vooroordelen en de interculturaliteit. Volgens de gepubliceerde projectoproep moesten de subsidieaanvragen worden ingediend vóór 21 oktober 2019.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

1. Kunt u een lijst bezorgen van de verenigingen die in het kader van de projectoproep zijn geselecteerd? Om welke redenen werden hun dossiers aanvaard?
2. Kunt u een lijst bezorgen van de verenigingen waarvan de dossiers zijn afgewezen en de redenen daarvoor?
3. Welke bedragen zijn toegekend per vereniging? Graag per vereniging de redenen waarom het bedrag werd toegekend?
 
 
Antwoord    In totaal werden 23 verenigingen geselecteerd in het kader van de projectoproep van Equal.brussels gewijd aan de strijd tegen racisme, het ontkrachten van vooroordelen en interculturaliteit.


Van deze 23 verenigingen hebben er enkele subsidies ontvangen voor meerdere projecten. In totaal hebben we dus 27 projecten gesubsidieerd.

Hieronder vindt u de lijst met verenigingen die in het kader van deze projectoproep werden geselecteerd:

1. Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie;
2. BePax (twee projecten);
3. Des Racines pour Grandir;
4. LEAD Belgium;
5. Jump;
6. Infor Jeunes Laken;
7. Talented Youth Network;
8. Het Joods Museum van België;
9. Centre Régional du Libre Examen;
10. Collectif contre l’Islamophobie en Belgique (twee projecten);
11. Vision;
12. Fédération des Espoirs d’Al Hoceima;
13. GAMS België;
14. Les Identités du Baobab;
15. Promotie van Koekelberg;
16. Amazone (twee projecten);
17. CREAD;
18. D’Broej Centrum-West;
19. Fédération Belge d’Improvisation Amateur;

20. Nighthawks
21. Magma (twee projecten)
22. Alias ;
23. Cinédit.

De ontvankelijkheid van alle aanvragen werd geanalyseerd (zo moesten de aanvragen binnen het thema van de projectoproep kaderen, het project moest betrekking hebben op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moest een band hebben met de gewestelijke bevoegdheden, enz.).

Alle ontvankelijke aanvragen maakten vervolgens het voorwerp uit van een kwalitatieve analyse van de projectinhoud, die getoetst werd aan de hand van een aantal criteria: de duidelijke beschrijving van de resultaten, gewenste effecten en activiteiten, de duidelijke link tussen de activiteiten en de resultaten, de expertise en de ervaring om het project uit te voeren en de haalbaarheid van het project (al dan niet realiseerbaar in termen van budget, personeel en agenda).

Hieronder vindt u de lijst van verenigingen waarvan de dossiers werden geweigerd:


1. Collectif contre l’Islamophobie en Belgique;

2. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel;
3. Pour la Solidarité (PLS);
4. Brusselse Federatie van de Christelijke Vakbonden;
5. BePax;
6. Contrechamps;
7. Immigrez Autrement;
8. Union des Progressistes Juifs de Belgique;
9. GoodPlanet Belgium;
10. Comité Free Ali Aarrass;
11. Marché à Suivre;
12. Centre d’Impulsion Socioprofessionnel et Culturel;
13. Forum van Ethnisch-Culturele Minderheden;

14. Les Cannelles;
15. Arts&Publics;
16. Belgische Vereniging voor Verlamden;
17. Ras El Hanout.

De ontvankelijke dossiers werden geëvalueerd op basis van de kwaliteit van de projectinhoud. Op basis hiervan moesten keuzes worden gemaakt naargelang het beschikbare budget, het evenwicht tussen de verschillende doelgroepen waarnaar de projecten verwezen en het evenwicht tussen de verenigingen zodat er geen te groot deel van het budget aan een enkele vereniging werd toegekend.


Tot slot vindt u hieronder de lijst van toegekende bedragen voor elke vereniging:

1. Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie: 5.500,00 EUR;

2. BePax: 8.913,26 EUR en 10.000,00 EUR;
3. Des racines pour grandir: 14.999,00 EUR;`

4. LEAD Belgium: 10.000,00 EUR;
5. Jump: 8.000,00 EUR;
6. Infor Jeunes Laken: 14.999,00 EUR;
7. Talented Youth Network: 4.500,00 EUR;
8. Het Joods Museum van België: 14.000,00 EUR;
9. Centre Régional du Libre Examen: 4.000,00 EUR;

10. Collectif contre l'Islamophobie en Belgique: 1.000,00 EUR en 10.000 EUR;
11. Vision: 4.500,00 EUR;
12. Fédération des Espoirs d'Al Hoceima: 4.250,00 EUR;
13. GAMS België: 14.500,00 EUR;
14. Les Identités du Baobab: 10.000,00 EUR;
15. Promotie van Koekelberg: 8.000,00 EUR;
16. Amazone: 12.000,00 EUR;
17. CREAD: 14.270,00 EUR;
18. D'Broej Centrum-West: 8.300,00 EUR;
19. Fédération Belge d'Improvisation Amateur: 3.240,00 EUR;
20. Nighthawks: 4.280,00 EUR;
21. Magma: 14.950,00 EUR en 11.588,00 EUR;
22. Alias: 10.000,00 EUR;
23. Cinédit: 7400,00 EUR.

Het aan elke vereniging toe te kennen budget werd berekend op basis van het gevraagde bedrag en de haalbaarheid van hun eigen voorgestelde financiële plan.