Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van de studie van VIAS over het melden van gevaarlijke plaatsen voor steps en andere vormen van zachte mobiliteit

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 188)

 
Datum ontvangst: 17/01/2020 Datum publicatie: 03/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 26/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Momenteel is er een trend om voorrang te geven aan zogenaamde zachte mobiliteit. Het gaat over het zich verplaatsen met vervoerswijzen die ons milieu niet vervuilen.

Op 14 september 2019 is het instituut VIAS, in samenwerking met AloAlto en Lime, een studie gestart met de titel “Safer Cities”. Het doel van die studie is de gevaarlijke plaatsen te identificeren voor gebruikers van zachte mobiliteit. Daarvoor moesten een dertigtal vrijwilligers op een knop op hun Lime-step drukken wanneer zij een oncomfortabele situatie of een gevaarlijke plaats zagen of wanneer een ongeval of bijna-ongeval gebeurde.

De gegevens zouden 4 weken lang worden verzameld en vervolgens worden geanalyseerd en op het einde van het jaar aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden bezorgd.

De resultaten van dit onderzoek zouden nu dus beschikbaar moeten zijn en ik zou er graag kennis van nemen.

Mijn vragen zijn de volgende:

1) Heeft u dankzij deze studie een aantal risicoplaatsen voor gebruikers van zachte vervoerswijzen in Brussel in kaart kunnen brengen?
2) Kunt u mij de resultaten van deze studie in cijfers bezorgen?
3) Bent u van plan om renovatiewerkzaamheden of andere oplossingen te ondernemen als gevolg van de resultaten van deze studie?
 
 
Antwoord    Toenmalig staatssecretaris Debaets heeft aan de GOB en met name de directie IT, in samenwerking met de directie Verkeersveiligheid, gevraagd een subsidie toe te kennen aan Vias om een test uit te voeren om te bekijken of de deelstep gebruikt zou kunnen worden als een meet- en sensibiliseringsinstrument voor de kwaliteit van de infrastructuur en het leven in de stad.

Momenteel legt Vias de laatste hand aan het verslag.

Tot op heden werd het subsidiebedrag nog niet vereffend en er is nog geen factuur ontvangen.