Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de informaticaconsultants in de instanties die ressorteren onder de heer Clerfayt

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 93)

 
Datum ontvangst: 21/01/2020 Datum publicatie: 26/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 26/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens de Algemene Beleidsverklaring is de digitalisering van overheidsorganen en -administraties een uitdaging voor het Gewest. Momenteel bevinden we ons in een overgangssituatie. Het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met IT is niet altijd voldoende en externe consultants worden ingezet. Het Gewest moet een evenwicht vinden tussen de structurele aanwerving van voldoende personeel dat in staat is de uitdaging van de digitalisering aan te gaan, en de aanwerving van extern personeel voor eenmalige opdrachten.

In 2019, in alle administraties en ION's, onder uw bevoegdheid (inclusief ION’s, kabinet, enz.):

- Hoeveel extern personeel (consultants, ad hoc onderaannemers, enz.) werd ingehuurd voor IT-gerelateerde opdrachten (om taken uit te voeren, audits uit te voeren, enz.)?
- Voor hoeveel uur in totaal?
- Wat was hun “dagloon"? Welke kosten brengt dit met zich mee voor de overheidsfinanciën (uit te splitsen naar de verschillende gevallen, contracten, statuten, enz.)?
- In welke BA’s van de begroting zijn deze opdrachten te zien?
- Dezelfde vragen voor wat in 2020 gepland is en wat sinds het begin van het jaar aan de gang is.
 
 
Antwoord    Wat het bestuur Brussel Plaatselijke Besturen betreft, zijn er, aangezien de GOB beschouwd wordt als één eenheid voor zijn aspecten van transversaal beheer, waaronder met name IT, voor Brussel Plaatselijke Besturen geen eigen elementen te melden.

Voor het
CIBG, in 2019:
· Aantal consultants: 47 VTE (voltijdse equivalenten) die ongeveer 94 personen vertegenwoordigen.
· Het totale aantal gepresteerde uren bedraagt 68.867 uur.
· De gemiddelde dagelijkse kosten voor deze consultants bedragen 836 euro.
· De kosten voor de openbare financiën voor deze gepresteerde uren bedragen 7.195.976 euro.
· Deze opdrachten worden onderverdeeld over de volgende BA’s:
· 07.002.15.01.4140
· 07.002.15.07.4140
· 07.002.15.08.4140
· 07.002.15.02.4140
· 07.002.15.04.4140
· 07.003.15.01.4140
· 07.005.15.01.4140

Voor het CIBG, in 2020, op basis van de ingeschreven budgetten:
· Het geschatte aantal consultants zal +/- 57 VTE (voltijdse equivalenten) bedragen.
· De gemiddelde dagelijkse kosten voor deze consultants zouden in dezelfde grootorde moeten liggen, namelijk +/- 836 euro.
· De geschatte kosten voor de openbare financiën zouden rond de 10.030.300 euro bedragen.
· Deze toekomstige prestaties zullen normalerwijze over dezelfde BA’s verdeeld worden.

Voor het
ITCO van de GOB, in 2019:
· Aantal consultants: 8.
· Het totale aantal gepresteerde uren bedraagt 7.174 uur.
· De gemiddelde dagelijkse kosten voor deze consultants bedragen 997 euro.
· De kosten voor de openbare financiën voor deze gepresteerde uren bedragen 878.049 euro.
· Deze opdrachten worden onderverdeeld over de volgende BA’s:
· 07.004.08.01.12.11
· 04.002.08.01.12.11
· 07.004.08.02.12.11
· 07.004.08.01.12.11
· 07.004.11.03.74.22

Voor het ITCO, in 2020, op basis van de ingeschreven budgetten:
· Het geschatte aantal consultants zal +/- 12 bedragen.
· De gemiddelde dagelijkse kosten van deze consultants zouden in dezelfde grootorde moeten liggen, namelijk +/- 997 euro.
· De geschatte kosten voor de openbare financiën zouden ongeveer 763.894 euro moeten bedragen.
· Deze toekomstige prestaties zullen normalerwijze over dezelfde BA’s verdeeld worden.

Voor
Actiris, in 2019:
· Aantal consultants: 62.
· De gemiddelde dagelijkse kosten voor deze consultants bedragen 925 euro voor specifieke projecten en 752 euro voor IT-ondersteuning.
· De kosten voor de openbare financiën voor deze consultants bedragen 7.539.452 euro.
· Het budget voor IT-consultancy binnen Actiris is opgenomen onder de BA 16.005.15.01.4140 “Subsidiëring voor de algemene werking van Actiris”.

Voor Actiris is er voor 2020 nog geen precieze schatting.

Wat
Dierenwelzijn betreft, heeft het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel in 2019 geen beroep gedaan op een externe consultant voor IT-opdrachten. In 2020 zal een overheidsopdracht uitgeschreven worden voor een bedrag van 60.000 euro in de BA 29.001.08.01.1211.