Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de harde vuilnisbakken

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 126)

 
Datum ontvangst: 23/01/2020 Datum publicatie: 21/02/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 21/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/01/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Na problemen met het openscheuren van vuilniszakken op de openbare weg, biedt de gemeente Sint-Pieters-Woluwe de burgers harde vuilnisbakken met deksel aan met een capaciteit van 80 liter voor de prijs van 11 euro. Zo wordt viezigheid ten gevolge van plastic zakken die door dieren worden opengescheurd vermeden en dat draagt bij tot de netheid van de gemeente.
Sommige inwoners melden mij echter dat de zakken niet door Net Brussel worden opgehaald wanneer zij in die vuilnisbakken met gesloten deksel op straat worden gezet.
Kunt u mij dus bevestigen dat de toezichthoudende overheid wel degelijk de instructie daarvoor heeft gegeven aan de werknemers van Net Brussel?
Zo ja, op basis waarvan werd die beslissing genomen? Verliezen de werknemers teveel tijd wanneer zij het deksel van de vuilnisbakken moeten openen? Is die als verloren beschouwde tijd van de werknemers vergelijkbaar met de tijd die soms nodig is om het afval op de openbare weg bijeen te rapen wanneer de vuilniszakken zijn opengescheurd?
 
 
Antwoord    Geconfronteerd met problemen gelinkt aan het opengaan van de vuilniszakken op de openbare weg, stelt de gemeente Sint-Pieters-Woluwe harde vuilnisbakken met deksel met een capaciteit van 80 liter tegen de prijs van 11 euro voor de burger voor. Ze vermijden vervuiling te wijten aan opengereten plastic zakken door dieren en dragen bij tot de netheid van de gemeente.

Desalniettemin, melden sommige inwoners me dat deze zakken niet worden opgehaald door Net Brussel, wanneer ze in deze vuilnisbakken met gesloten deksel worden gedeponeerd.

Kunt u mij dus bevestigen dat een instructie in die zin is gegeven door de toezichthoudende overheid aan de personeelsleden van het ANB?

Het ANB heeft me het volgende meegedeeld :
- de instructies die mondeling werden gegeven zijn om de zakken op te halen in de harde 80l-bakken;

- momenteel zijn er geen specifieke instructies voor harde bakken met een deksel.


- dit aspect is als volgt geïntegreerd in de nieuwe versie werkpostfiche van de deur-aan-deur-ophaler: "Haal de zakken op uit de harde plastic bakken van 80l, open indien nodig het deksel en zet het terug op zijn plaats. Haal geen zakken op in 120l- en 240l-containers.”.
Zo ja, op welke basis is deze beslissing genomen? Verliezen de personeelsleden te veel tijd door het moeten openen van het deksel van de harde vuilnisbakken? Kan deze tijd, die als verloren wordt gezien, worden vergeleken met de nodige tijd om het afval op de weg door opengereten zakken, te komen opruimen?

In de meeste gevallen is een harde bak zonder deksel voldoende om te voorkomen dat gescheurde zakken en afval op de grond terechtkomen.

Gezien het feit dat een groot aantal harde bakken met deksels tijdens de ronde het aantal handelingen voor onze personeelsleden aanzienlijk verhoogt, raadt het Agentschap aan geen deksels op harde bakken te plaatsen om de ophaling te vergemakkelijken en tegelijkertijd gescheurde zakken te voorkomen.

De toename van de ophaaltijd door bakken met deksel is niet vergeleken met de tijd die het soms kost om zwerfvuil op te halen op de weg als gevolg van gescheurde zakken. Dit is inderdaad niet evident omdat het aantal vuilnisbakken met deksel en het aantal gescheurde zakken niet constant, noch reproduceerbaar zijn.