Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Vraag om uitleg betreffende het proces over Deliveroo en zijn gevolgen voor de Brusselse economie.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 6)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 4)

 
Datum ontvangst: 27/01/2020 Datum publicatie: 04/03/2020 Referentie: B.I.V. 80 (19/20), Blz. 9
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/03/2020 Referentie: B.I.V. 80 (19/20), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/01/2020 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/01/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/03/2020 Voornaamste vraag om uitleg Véronique Lefrancq B.I.V. 80 (19/20) 10
04/03/2020 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 80 (19/20) 11
04/03/2020 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 80 (19/20) 15
04/03/2020 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 80 (19/20) 19