Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de openbaarheid van bestuur op het vlak van rekrutering in het openbaar ambt.

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 41)

 
Datum ontvangst: 23/01/2020 Datum publicatie: 17/02/2020 Referentie: B.I.V. 70 (19/20), Blz. 63
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/02/2020 Referentie: B.I.V. 70 (19/20), Blz. 65
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/01/2020 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/01/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/01/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/02/2020 Ontwikkeling Christophe Magdalijns B.I.V. 70 (19/20) 63
17/02/2020 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 70 (19/20) 65
17/02/2020 Repliek Christophe Magdalijns B.I.V. 70 (19/20) 66