Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun aan Audi

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 109)

 
Datum ontvangst: 04/02/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In januari meldden verscheidene kranten een daling van de interimarbeid bij het bedrijf Audi Brussels nv te Vorst.

In deze actuele context willen wij graag de uitgesplitste bedragen kennen van de steun die de verschillende afdelingen van het Brussels Gewest aan Audi Brussels hebben toegekend (voor tewerkstelling, voor ondernemingen, belastingverminderingen, …) voor een periode die de lopende zittingsperiode beslaat, verlengd met een jaar voor vergelijkingsdoeleinden.
 
 
Antwoord    Wat Brussel Economie en Werkgelegenheid betreft, heeft het bedrijf Audi Brussels nv in 2019 een bedrag van 1.928.037 euro ontvangen voor de terugbetaling van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2017-2018, en een bedrag van 1.048.072 euro voor het schooljaar 2016-2017.

In het kader van de vierpartijenovereenkomst tussen Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel en Audi wilde deze laatste reeds vanaf 2018 een project opstarten om operatoren uit de auto-industrie om te scholen om het tekort aan arbeidskrachten op de Brusselse arbeidsmarkt te verminderen.

Bruxelles Formation heeft vier opleidingsmodules uitgewerkt om zo goed mogelijk op deze nood te kunnen inspelen.

Deze uitbreiding van het aanbod heeft geleid tot een bijkomende impact op de begroting van 142.371,50 voor Bruxelles Formation, niet alleen in termen van kosten voor uitbesteding, maar ook op het vlak van kosten voor stagiairs.

Van maart 2018 tot heden zijn dit de verwezenlijkingen van deze opleidingen:

- Er werden 14 infosessies georganiseerd.
- Er werden 192 stagiairs opgeleid.
- 162 stagiairs hebben selectieproeven bij Start People afgelegd.
- 89 stagiairs zijn geslaagd in die proeven.
- Vandaag werken nog 54 stagiairs bij Audi.
- 17 stagiairs werden ontslagen of namen ontslag.
- 1 stagiair werd aangeworven met een contract van onbepaalde duur.
- De wervingsreserve bevat nog 17 stagiairs.

Er moet op worden gewezen dat geen enkele stagiair ontslagen werd wegens de recente problemen bij Audi.