Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun aan Audi

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 62)

 
Datum ontvangst: 04/02/2020 Datum publicatie: 28/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/02/2020 Ontvankelijk p.m.
27/04/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In januari meldden verscheidene kranten een daling van de interimarbeid bij het bedrijf Audi Brussels nv te Vorst.

In deze actuele context willen wij graag de uitgesplitste bedragen kennen van de steun die de verschillende afdelingen van het Brussels Gewest aan Audi Brussels hebben toegekend (voor tewerkstelling, voor ondernemingen, belastingverminderingen, …) voor een periode die de lopende zittingsperiode beslaat, verlengd met een jaar voor vergelijkingsdoeleinden.
 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag. Tot nu toe is er tijdens deze zittingsperiode geen financiering aan Audi Brussel toegekend.

Voor het jaar N-1 is aan Audi geen steun verleend in het kader van de bevoegdheden inzake economische expansie.

Wat de steun in het kader van de bevoegdheid ‘Wetenschappelijk Onderzoek’ betreft, werd een totaalbedrag van 4.755.283 euro toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een overzichtstabel is opgenomen als bijlage.