Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun aan Audi

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 66)

 
Datum ontvangst: 04/02/2020 Datum publicatie: 03/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 26/02/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In januari meldden verscheidene kranten een daling van de interimarbeid bij het bedrijf Audi Brussels nv te Vorst.

In deze actuele context willen wij graag de uitgesplitste bedragen kennen van de steun die de verschillende afdelingen van het Brussels Gewest aan Audi Brussels hebben toegekend (voor tewerkstelling, voor ondernemingen, belastingverminderingen, …) voor een periode die de lopende zittingsperiode beslaat, verlengd met een jaar voor vergelijkingsdoeleinden.
 
 
Antwoord    Brussel Fiscaliteit kan vragen die peilen naar specifieke fiscale elementen die individuele belastingplichtigen aangaan, niet beantwoorden. Dit zou immers een schending van het beroepsgeheim betekenen zoals opgelegd krachtens artikel 126 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure.

Meer algemeen kan wel worden meegegeven dat Brusselse bedrijven sinds de fiscale hervorming van 2016 genieten van een nultarief op materieel en outillage in de onroerende voorheffing (ingaand op 1 januari 2017).