Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de onveiligheid in het Hallepoortpark

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 129)

 
Datum ontvangst: 07/02/2020 Datum publicatie: 16/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Hallepoortpark staat bekend als een van de meest criminogene gebieden in het Gewest. Dit park is het toneel van meervoudige criminaliteit (allerlei soorten handel, dronkenschap en vechtpartijen, sac- en carjacking...) en de buurtbewoners hebben het gevoel dat dit gebied volledig in de steek is gelaten door de overheid en de politiediensten. In dit opzicht lijkt het nu al raadzaam om verlichting te installeren, aangezien het park bij het vallen van de avond in totale duisternis wordt gehuld, wat criminaliteit en een structureel gevoel van onveiligheid in de hand werkt.

Het park in kwestie wordt beheerd door Leefmilieu Brussel.

Graag een antwoord op volgende vragen :

- Bestaat er een plan om de veiligheid in dit park te verbeteren?

- Wat zijn de statistieken met betrekking tot het aantal misdrijven in en rond het park?

- Hoeveel meldingen van misdrijven werden er bij de politie gedaan?

- Welke soorten misdrijven werden vastgesteld?

- Bestaan er al partnerschappen met verenigingen zoals Samusocial, Dune, de vzw Transit?
 
 
Antwoord    De veiligheid in de Brusselse parken behoort tot de prioriteiten die Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) en Leefmilieu Brussel gezamenlijk nastreven.

Concreet hebben deze twee instellingen een overeenkomst opgesteld waarin het kader van hun samenwerking is vastgelegd en dat zich vertaalt in:

· de opleiding van parkwachters;

· de ontwikkeling van instrumenten door het verenigingsleven dat door BPS wordt gesubsidieerd, zoals Le Bon Plan van de vzw Dune en de mobiele bijstand van de vzw Transit;


· het werken aan een gezamenlijke definitie tussen Leefmilieu Brussel en het BOPV van een typologie en een methode om de fenomenen en incidenten die zich in de parken voordoen te registreren;


· de evaluatie van de operationele doelstellingen van de actoren op het terrein (politiezone, gemeenten, verenigingsleven, enz.).


Op basis van de evaluatie van dit werk zullen andere initiatieven die nog bepaald moeten worden, een aanvulling vormen op de transversale aanpak die momenteel wordt gevolgd.

De door de politie in de statistische sector van de Hallepoort geregistreerde overtredingen kunnen niet volledig worden toegeschreven aan incidenten die zich in het park met dezelfde naam voordoen. Dat is overigens de reden waarom BPV en Leefmilieu Brussel werken aan de ontwikkeling van een nieuwe methodologie die het mogelijk zal maken om beter rekening te houden met de onveiligheidsfenomenen die zich daar voordoen.

Het BOPV-rapport voor 2018 dat zopas op de website van BPV werd gepubliceerd, geeft echter al een eerste kwantitatieve en kwalitatieve indicatie van de onveiligheidsfenomenen die in de Hallepoortwijk voorkomen.