Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de facturatie van de diensten aangeboden door Villo!

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 222)

 
Datum ontvangst: 07/02/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Woon-werkvervoer is een van de duidelijkste bronnen van verkeersopstoppingen in onze Gewest.

In dit opzicht zou het gebruik van Villo! en a fortiori e-Villo! een interessant alternatief zijn voor sommige werknemers.

Momenteel voorziet JC Decaux in formules voor bedrijven die een abonnement willen aanbieden aan hun medewerkers. Tenzij ik me vergis, bestaat er niets van dien aard voor zelfstandige "natuurlijke personen" die daarom geen factuur zouden kunnen ontvangen waarmee ze het abonnement als onderdeel van hun beroepskosten kunnen aftrekken.

Dat zou dan een rem vormen op het gebruik van het Villo!-netwerk om professionele redenen.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Hebben deze zelfstandige "natuurlijke personen" de mogelijkheid om een factuur te ontvangen met vermelding van hun btw-nummer / ecb-nummer bij het afsluiten van een Villo!-abonnement?
- Zo niet, waarom niet?
- Heeft uw administratie of uw kabinet een verzoek daartoe ingediend bij JC Decaux, zodat dergelijke facturen kunnen worden opgemaakt bij het afsluiten van een Villo!-abonnement?
 
 
Antwoord    JC Decaux bevestigt ons dat het niet voorzien is dat zelfstandigen (natuurlijke personen) bij de inschrijving op een Villo!-abonnement automatisch een factuur ontvangen waarop hun btw-nummer / kbo-nummer staat.

Het is echter steeds mogelijk contact op te nemen met het callcenter van Villo! om een dergelijke factuur op te vragen.

Desalniettemin volstaat voor JC Decaux het bewijsstuk dat op de website van Villo! of via de applicatie kan worden gedownload (en dit ter vergelijking met het bewijsstuk voor taxi’s waarop ook geen btw-nummer staat).