Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de sociale media van screen.brussels.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 94)

 
Datum ontvangst: 31/01/2020 Datum publicatie: 19/02/2020 Referentie: B.I.V. 75 (19/20), Blz. 18
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/02/2020 Referentie: B.I.V. 75 (19/20), Blz. 20
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/02/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/02/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/02/2020 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 75 (19/20) 18
19/02/2020 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 75 (19/20) 20
19/02/2020 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 75 (19/20) 20