Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vzw "le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces".

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 110)

 
Datum ontvangst: 27/01/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/02/2020 Ingetrokken door zijn auteur. Hicham Talhi