Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aantal toewijzingen van sociale woningen aan niet-Brusselaars.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 101)

 
Datum ontvangst: 12/02/2020 Datum publicatie: 11/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De wachtlijsten voor een sociale woning in Brussel zijn schrijnend lang. De wachtlijst is momenteel zelfs langer dan het aantal woningen dat ter beschikking is. Het is dan ook belangrijk dat de toewijzing van die woningen zoveel mogelijk gebeurt aan de Brusselaars met de meeste noden.

1. Hoeveel sociale woningen werden toegewezen in 2019 ?

2. Hoeveel sociale woningen werden toegewezen aan nieuwe bewoners van een sociale woning en hoeveel van de toewijzingen waren mutaties in 2019 ?

3. Hoeveel van deze sociale woningen werden toegewezen aan niet-inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2019 ?
 
 
Antwoord    Wat betreft uw eerste vraag over het aantal sociale woningen die in 2019 werden toegewezen, vindt u hieronder de cijfers van de BGHM.


2019
Toewijzingen 1.266
Mutaties 476
Transfers 145
hervestigingsplan 342
Huurbewegingen 2.229


Zoals u in deze tabel ziet, waren er in 2019 2.229 huurbewegingen.

Van die 2.229:

- werden 1.266 woningen toegewezen aan nieuwe bewoners en werden 476 woningen toegewezen in het kader van mutaties.


werden 47 woningen toegewezen aan niet-inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 toewijzingen betroffen inwoners van Wallonië en 30 toewijzingen betroffen inwoners van Vlaanderen.