Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de huurtoelage voor de huurders van woningen van de gemeenten en de OCMW's.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 103)

 
Datum ontvangst: 12/02/2020 Datum publicatie: 10/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Bepaalde gemeenten en OCMW's of een houder van openbaar beheersrecht bij de overheid verhuren woningen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze spelers ervoor kiezen huurders die daartoe in aanmerking komen een verlaagde huur toe te kennen aan het begin van of tijdens het lopen van het huurcontract.

De huurtoelage dekt het verschil tussen de door de gemeente, OCMW of een houder van openbaar beheersrecht gevraagde huurprijs en een derde van het maandelijkse gezinsinkomen, in voorkomend geval verhoogd met een derde van de kinderbijslag. De huurtoelage mag echter niet hoger zijn dan 220 euro per maand. Elk jaar en uiterlijk tegen 31 januari gebruiken de betreffende instellingen een formulier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om aan het Bestuur een terugbetaling te vragen van de verlaging van de huur die het voorgaande jaar aan de huurder(s) werd(en) toegekend.

Vandaar mijn vragen:

- Hoeveel en welke gemeenten verlenen een huurtoelage aan hun huurders van een gemeentelijke woning?

- Hoeveel huurtoelages worden toegekend voor een gemeentelijke woning per gemeente ?

- Hoeveel en welke OCMW’s verlenen een huurtoelage aan hun huurders ? Hoeveel huurtoelages worden toegekend voor een woning die door een OCMW word verhuurd (indeling per OCMW)?

- Hoeveel andere actoren verlenen een huurtoelage en in welke gemeenten?
 
 
Antwoord    Zeven gemeenten hebben een huurtoelage toegekend aan huurders van een gemeentelijke woning.

Het betreft de Stad Brussel en de gemeenten Schaarbeek, Etterbeek, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg en Sint-Joost-ten-Node.


Het gaat om 62 huurtoelagen, als volgt verdeeld over de gemeenten:


Stad Brussel 27
Gemeente Schaarbeek 9
Gemeente Etterbeek 11
Gemeente Sint-Gillis 2
Gemeente de Sint-Jans-Molenbeek 5
Gemeente de Koekelberg 1
Gemeente de Sint-Joost-ten-Node 7

Enkel het OCMW van de Stad Brussel heeft huurtoelagen toegekend aan huurders van een OCWM-woning. Het betreft 23 toelagen.Verder zijn er geen actoren die huurtoelagen hebben toegekend.