Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de staat van de boerderij van het Rood Klooster naast het Kunstcentrum

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 100)

 
Datum ontvangst: 24/02/2020 Datum publicatie: 28/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/02/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op de site van Rood Klooster bevinden zich veel erfgoedstukken, waaronder de boerderij naast het Kunstcentrum. Voor deze boerderij, net als voor de hele site, werden verschillende studies uitgevoerd om de erfgoedwaarde te meten.

De boerderij van het Rood Klooster lijkt in zeer slechte staat te verkeren en wordt trouwens geschraagd om haar stabiliteit te waarborgen.

Op de hele site van het Rood Klooster hebben al talrijke interventies plaatsgevonden en zullen er nog plaatsvinden. Zo bijvoorbeeld gingen onlangs werken van start voor de renovatie van het Huis van de Prior.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- In welke staat verkeert de boerderij naast het Kunstcentrum? Dreigt ze bouwvallig te worden?
- Beschikt u over een recente stabiliteitsstudie en/of een technisch rapport waarmee u kan beoordelen hoe dringend de situatie is?
- Wat is, op basis van de informatie waarover u beschikt, het tijdschema voor de werken die moeten worden uitgevoerd om de boerderij te rehabiliteren en te behouden? Zo ja, wat is de timing?
 
 
Antwoord    De vraag betreft de Gewestelijke Regie en valt onder de bevoegdheid van de Minister-President.

Wat de onduidelijkheid inzake de bescherming van een deel van het hoevegebouw betreft, kan ik u melden dat mijn administratie zal bekijken hoe dit kan opgelost en kan verduidelijkt worden (eventueel d.m.v. een wijziging van het beschermingsbesluit).