Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de subsidies aan bedrijven voor beurzen in het buitenland

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 104)

 
Datum ontvangst: 05/02/2020 Datum publicatie: 16/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Graag volgende informatie voor elke buitenlandse beurs op het gebied van hardware, software, IoT, telefonie (zoals Mobile World Congress, VivaTech of Web Summit, CES, Techcrunch Disrupt...):

- het aantal subsidieaanvragen dat door Brusselse bedrijven is ingediend (per type subsidie en per beurs);
- het aantal subsidieaanvragen dat aan deze ondernemingen is toegekend (per soort subsidie en per beurs);
- het gemiddelde toegekende bedrag (per type subsidie en per beurs);
- de specialisatiegebieden van de bedrijven die dergelijke subsidies hebben ontvangen.
 
 
Antwoord    De volgende gegevens zijn gebaseerd op de dossiers die werden ingediend sinds 1 januari 2018, de datum waarop het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel.

De beurzen hieronder worden opgesomd op basis van de lijst die in de vraag wordt vermeld en van de acties die door hub.brussels worden georganiseerd. Het is niettemin mogelijk dat ondernemingen voor nog andere beurzen in de IT-sector een subsidieaanvraag hebben ingediend, erop gelet dat BEW de technische mogelijkheid niet heeft om de beurzen per sector te rangschikken.

CES
- 1 aanvraag (2018)
- 1 verleend
- 4.261,50 EUR
- IT-sector

Fintech
- 1 aanvraag (2018)
- 1 verleend
- 2.778,88 EUR
- IT-sector

Gitex
- 7 aanvragen (5 in 2018 en 2 in 2019)
- 5 verleend
- Gemiddeld 2.545,25 EUR per dossier
- Sectoren: IT, beheerraden, informatiediensten

IBC
- 7 aanvragen (6 in 2018 en 1 in 2019)
- 6 toegekend
- Gemiddeld 4.529,66 per dossier
- Sectoren: IT, telecommunicatie, softwarebedrijven

Laval Virtual
- 1 aanvraag (2019)
- 1 toegekend
- 1.464,71 EUR
- IT-sector

MWC
- 14 aanvragen (7 in 2018 en 7 in 2019)
- NB: voor de editie van 2020 werd een aanvraag ingediend maar door de annulering van de beurs werd die op verzoek van de onderneming geklasseerd zonder gevolg.
- 10 toegekend
- Gemiddeld 5.459,66 EUR per dossier
- Sectoren: It, beheerraden

Smart city expo world congress
- 1 aanvraag (2019)
- 1 toegekend
- 1.200 EUR
- Sector: Groothandel van elektronische en telecommunicatievoorzieningen en onderdelen

TechCrunch
- 4 aanvragen (1 in 2018 en 3 in 2019)
- 4 toegekend
- Gemiddeld 2.623,13 EUR per dossier
- Sector: IT

Viva Tech
- 1 aanvraag (2018)
- 1 toegekend
- 12.500 EUR
- Sector: Beheerraden

Websummit
- 11 aanvragen (2 in 2018, 2 in 2019 en 4 in 2020)
- 11 toegekend
- Gemiddeld 1.654,20 EUR per dossier
- Sectoren: IT, beheerraden