Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Verenigingen voor Integratie via Huisvesting (VIH) en de daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 127)

 
Datum ontvangst: 03/03/2020 Datum publicatie: 06/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/03/2020 Ontvankelijk p.m.
06/04/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Zoals u weet, spelen huisvestingsactoren zoals de Verenigingen voor Integratie via Huisvesting (VIH) een belangrijke rol voor het daklozenpubliek.

Graag een antwoord op volgende vragen ter zake:

1. Welke diensten of projecten voor bijstand aan daklozen
a. zijn thans beschikbaar?
b. zijn bezig met de erkenning?
c. worden onderzocht door het Gewest?
d. worden overwogen in uw kabinet?

https://www.cbcs.be/IMG/pdf/2018_-_rapport_sectoriel_-_maisons_d_accueil_cocof.pdf , pagina 14.
 
 
Antwoord    De verenigingen die ijveren voor integratie via huisvesting (VIH’s) zijn onmisbare schakels in het globale huisvestingsbeleid binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze sector bestaat vandaag uit meer dan veertig verenigingen, die subsidies ontvangen die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor de uitvoering van hun taken.

De VIH’s zijn eerstelijnsactoren die zeer vaak kwetsbare personen opvangen voor wie de zoektocht naar een woning zeer moeilijk blijkt. Deze verenigingen krijgen dus onvermijdelijk met daklozen te maken.

Naar aanleiding van deze vaststelling heeft de Brusselse Regering, voor wie de strijd tegen dakloosheid een prioriteit vormt, in het kader van de hervorming van de regelgeving van de sector van de VIH’s, deze verenigingen willen aanmoedigen om meer specifieke diensten of projecten op te zetten om daklozen te helpen. Dit door de verschillende erkende verenigingen aan te moedigen om specifieke opdrachten uit te voeren, zoals het aanbieden van woongelegenheid aan personen die uit een situatie van dakloosheid stappen, met het oog op een duurzame huisvesting.

De VIH’s ontwikkelen dus projecten die beantwoorden aan verschillende doelstellingen van het beleid inzake hulp aan daklozen, in het bijzonder door gebruik te maken van de Housing First-methode, in samenwerking met ervaren partners op het terrein, door nieuwe woningen te creëren die aangepast zijn aan de Housing First-programma’s, waarbij er een kwalitatieve opvang wordt aangeboden op een niet-stigmatiserende manier en waarbij de sociale inclusie wordt bevorderd.

Als bijlage vindt u een tabel met de VIH’s in het Brusselse Gewest die diensten en/of projecten aanbieden om daklozen te helpen.

Om op uw laatste vraag te antwoorden: er zijn geen andere diensten voor daklozen die in het kader van het VIH-systeem worden erkend, overwogen of onderzocht voor 2020.