Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de afname van de groene zones in het Brussels Gewest in het licht van de territoriale planning.

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 107)

 
Datum ontvangst: 26/02/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/03/2020 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement