Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende discriminatie van personen met epilepsie

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 128)

 
Datum ontvangst: 10/02/2020 Datum publicatie: 06/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    We horen heel weinig over discriminatie op grond van epilepsie. Nochtans is epilepsie een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen ter wereld. In België lijdt 1 op de 150 mensen aan epilepsie1.

Het gebrek aan informatie over deze ziekte leidt tot vooroordelen, afwijzing en angst. Er bestaat inderdaad een stigmatisering: epileptici worden gediscrimineerd op school, op de arbeidsmarkt, in de sport en zelfs in de huisvesting. Daarom verzwijgen personen met epilepsie hun ziekte om vrij en zonder beperkingen te kunnen leven. Soms, wanneer ze een aanval krijgen op het werk, hebben de werkgevers als enige reactie hen te ontslaan of weigeren ze om redelijke aanpassingen te doen. Deze vorm van discriminatie werd lange tijd ontkend. Het fenomeen begint erkenning te krijgen in de vorm van rechterlijke beslissingen die werkgevers veroordelen
2. Toch blijft deze vorm van discriminatie bestaan. Daarom heeft de Ligue francophone belge contre l’épilepsie (LFBE) in februari 2019 de campagne "Aujourd'hui, osons parler de l'épilepsie" opgestart.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoe werkt uw kabinet aan de integratie van personen met epilepsie in onze samenleving? Zijn er bewustmakingscampagnes gepland? Zijn daartoe bijzondere initiatieven voor werkgevers en eigenaars van woningen opgezet?

2. Welke middelen worden uit de begrotingen voor de bestrijding van discriminatie uitgetrokken voor personen die op grond van hun gezondheidstoestand, onder meer epilepsie, worden gediscrimineerd?


1 De cijfers komen uit: "Aujourd’hui, osons parler de l’épilepsie" (URL: https://www.unia.be/fr/sensibilisation-et-prevention/campagnes/aujourdhui-osons-parler-de-lepilepsie) (geraadpleegd op 10 februari 2020).
2 "Mensen met epilepsie worden nog steeds gestigmatiseerd", https://www.unia.be/fr/articles/les-personnes-epileptiques-sont-encore-stigmatisees.
 
 
Antwoord    Uw vraag is voor ons van groot belang want de gezondheidstoestand is een van de negentien discriminatiegronden die door de wet zijn beschermd, met inbegrip van epileptische ziekteverschijnselen waar u het over heeft.

Wat epilepsie betreft, werd noch bij mijn kabinet noch bij equal.brussels geen enkele specifieke vraag gesteld.

Wat betreft de specifieke initiatieven ten aanzien van werkgevers en eigenaars van woningen:

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen ter bestrijding van discriminatie op de woonmarkt doet Brussel Huisvesting belangrijk bewustmakings- en voorlichtingswerk.

Er werd samen met Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een brochure opgesteld met de titel ‘Discriminatie op de huisvestingsmarkt’.  Van deze brochure - die zowel aan huurders als verhuurders is gericht - werden er 20.000 exemplaren verspreid, 10.000 in het Frans en 10.000 in het Nederlands. De brochure kan ook op de website van Brussel Huisvesting en die van equal.brussels worden geraadpleegd.

Er is ook een meer gerichte communicatie aan professionals uit de sector. Die vond met name plaats tijdens het colloquium voor 15 jaar Brusselse Huisvestingscode op 24 september 2019, en tijdens een door Brussel Huisvesting georganiseerde conferentie op 26 november 2019 over discriminatie door vastgoedmakelaars.

In de komende maanden zal er ook een communicatiecampagne voor het grote publiek worden opgezet.

Naast deze campagnes en communicaties zullen er nog andere projectoproepen en dus andere subsidiekansen volgen. Zowel via equal.brussels als Brussel Huisvesting.

U moet weten dat de subsidies niet worden verdeeld volgens discriminatiegrond, maar wel per doelgroep van het gelijkekansenbeleid. Bovendien houden we bij elke projectoproep rekening met de intersectionaliteit van de discriminatiegronden.

Ik wil ten slotte nog onderstrepen dat deze kwestie ook steun kan krijgen via de bevoegdheden inzake gezondheid en met name de gezondheidsbevordering.