Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende toegekende subsidies in het kader van het MWC.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 106)

 
Datum ontvangst: 14/02/2020 Datum publicatie: 09/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 01/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Gezien het aantal afzeggingen van de deelnemers uit angst voor de verspreiding van het coronavirus, is het Mobile World Congress (MWC), dat van 24 tot 27 februari in Barcelona zou plaatsvinden, uiteindelijk afgelast1 op woensdag 12 februari jongstleden.

De uitbetaling van de financiële
2 steun in het kader van prospectie- en expositiereizen naar een buitenlandse beurs verloopt in twee fasen:

- deelname aan de beurs en bewaring van alle facturen en tickets;

- binnen 90 dagen na de sluiting van de beurs, aanvraag om uitbetaling van de steun: verzending van de facturen en stavingsstukken naar de dossierbeheerder.

De subsidies dienen ook om de overnachtingen en forfaitaire bedragen voor de verblijfskosten en vliegtuigreizen te betalen.

Deze inlichtingen uit de desbetreffende informatiebrochure
3 spreken niet van de voorwaarden in geval van annulering.

De huurkosten van de stand komen in dit geval voor rekening van het MWC, maar andere uitgaven, zoals bepaalde vliegtuigtickets, kunnen niet gewijzigd of terugbetaald worden.

Daarover had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Zijn er al voorschotten op de uitgaven toegekend aan bepaalde ondernemingen?

- Wat zijn de voorwaarden voor de terugbetaling van de kosten die gemaakt werden voor niet‑terugbetaalbare boekingen?

- Waarom wordt de toekenning van de steun niet afhankelijk gemaakt van de aankoop van bepaalde types terugbetaalbare vliegtuigtickets of van een verplichte annuleringsverzekering?

- Wat zal gebeuren voor de ondernemingen die al kosten hebben gemaakt?


1 Coronavirus : le Mobile World Congress de Barcelone est annulé – Sandrine Morela - Le Monde – 13/02/2020
2 Prime pour exposer durant une foire à l’étranger
3 Dopez vos activités à l’international les aides financières à l’exportation pour les pme bruxelloises
 
 
Antwoord    In het kader van de financiële ondersteuning die wordt gegeven voor prospectiereizen in het buitenland en aan standhouders op buitenlandse beurzen kent Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) geen enkel voorschot toe.

BEW zal zijn tegemoetkoming van 50 of 75% berekenen op basis van de in aanmerking komende kosten die niet werden terugbetaald, voor zover de minimumgrens van 500 euro subsidie zodoende wordt bereikt. Deze grens is vastgelegd in artikelen 18 en 29 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.