Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toenemende precariteit van de Brusselse kunstenaars en de noodzaak van een tweetalig eenheidsloket voor cultuurspelers en kunstenaars.

Indiener(s)
Lotte Stoops
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 155)

 
Datum ontvangst: 12/03/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Gisteren ging cultuurminister van de Brussels Waalse Federatie op BX1 in gesprek met Joy Slam.

(
https://bx1.be/radio-chronique/le-face-a-face-peut-on-vivre-de-son-art-en-belgique/?theme=classic&fbclid=IwAR2fLvxsYRSnUdjmyWOPyV03_QP57wJsudYr5IygFZqf7acdMKSvJuQ3fXo)

Haar open brief over de moeilijkheden die kunstenaars in Brussel hebben sloeg in als een bom. De elementen die ze in het interview aanhaalden, zien we als weerslag van het versnipperd beleid.

De verschillende ministers bevoegd voor cultuur, 19 schepenen van cultuur in de gemeenten. Dit zorgt voor veel verschillen in visie, regels en procedures, wat het er voor de kunstenaars niet makkelijker op maakt.

Kunst werkt verbindend in onze stad, en daarom verdienen kunstenaars en andere spelers in de cultuursector alle mogelijke steun. Een van de manieren om deze steun te bieden is via een loket waar kunstenaars terecht kunnen met vragen over de subsidieregels, over de verblijfsstatuten, over de statuten die culturele activiteiten mogelijk maken. Ik ben daarom zeer verheugd in het regeerakkoord te lezen dat de Regering bijstand zal verlenen om een tweetalig eengemaakt loket voor de Brusselse cultuurspelers en kunstenaars op te richten. Ook in de beleidsakkoorden van de VGC en de COCOF staat er een dergelijk voornemen. 

In de plenaire vergadering van de Raad VGC op 14 februari sprak uw collega Pascal Smet zich nog zeer positief uit over een eenheidsloket. Hij zei onder andere dat het hem logisch leek dat het loket werkt in het Nederlands, Frans, Engels en misschien in het Duits, en zelfs nog andere talen. Hoe internationaler, hoe beter.

Ik zou graag een aantal vragen stellen:

-
Wat is de timing voor het oprichten van het eengemaakt cultuurloket?

- Welke functies zou het loket precies krijgen? Enkel informatief of ook andere vormen van steun?

- Gezien het feit dat het in alledrie de beleidsakkoorden staat, zijn er contacten met de VGC en de COCOF om gezamenlijk aan dit project te werken?

- Hoe wordt er gezorgd dat de Brusselse culturele wereld van het begin betrokken is bij de oprichting van het loket?

- Zou het nuttig zijn om hoorzittingen te organiseren met de sector om te horen wat voor hen grootste noden zijn en hoe het loket het best vorm kan krijgen?
 
 
Antwoord    Ik verwijs u naar het antwoord op de identieke schriftelijke vraag nr. 154 gesteld door mijnheer Matteo Segers.