Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inventaris van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 157)

 
Datum ontvangst: 09/03/2020 Datum publicatie: 03/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 16 september 2019 heb ik u een vraag gesteld over de inventaris van de begunstigden van subsidies (sinds 2018) die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen en u hebt die op 17 oktober 2019 beantwoord. Zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=143244&montitre&base=1

Vandaag, 9 maart 2020, wens ik u, om mijn opdracht van controle van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zo goed en zorgvuldig mogelijk te blijven uitvoeren, de volgende vragen te stellen:


1. Kunt u mij de inventaris bezorgen die u beloofd hebt in uw antwoord van 17 oktober 2019?
2. Welke zijn, op 29 februari 2020, per sector, de begunstigden en de bedragen van de toegekende subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, met voor elke begunstigde: dossiernummer, naam van de begunstigde, rechtsvorm, naam van het project, toegekend(e) bedrag(en), datum van het/de toegekend(e) bedrag(en)?
 
 
Antwoord    Er is inderdaad gestart met de opmaak van de gevraagde inventaris. Gelet evenwel op de gezondheidscrisis die ons momenteel treft, zal deze niet beschikbaar zijn in de eerste helft van 2020, zoals oorspronkelijk voorzien.

Krachtens artikel 5, 14° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 “tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering” moet de Regering beraadslagen over alle besluiten voor de toekenning van een subsidie van meer dan 15.000 €. Al die subsidies staan dus vermeld in de lijst met de regeringsbeslissingen die wekelijks bekendgemaakt wordt aan het Parlement. Ik houd u uiteraard ten volle op de hoogte over enige subsidie van dit type dat zou vallen onder mijn bevoegdheden.

Subsidies voor een bedrag van 15.000 € of lager kunnen toegekend worden op basis van een ministerieel besluit. Een overzicht van die subsidies wordt regelmatig meegedeeld naar aanleiding van parlementaire vragen.

Daarom ben ik zo vrij u te verwijzen naar mijn antwoord van 17 februari 2020 op schriftelijke vraag nr. 88 en dat van 26 februari 2019 op schriftelijke vraag nr. 1117, beide gesteld door volksvertegenwoordiger Marc Loewenstein. Ook hier is het evident dat ik voor u ter beschikking ben als u met vragen zou zitten over enige specifieke subsidie.