Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inventaris van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 301)

 
Datum ontvangst: 09/03/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2020 Ontvankelijk p.m.
13/05/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 16 september 2019 heb ik u een vraag gesteld over de inventaris van de begunstigden van subsidies (sinds 2018) die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen en u hebt die op 14 november 2019 beantwoord. Zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=143245&montitre&base=1

Vandaag, 9 maart 2020, wens ik u, om mijn opdracht van controle van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zo goed en zorgvuldig mogelijk te blijven uitvoeren, de volgende vragen te stellen:

1. Kunt u de vorige inventaris die u in uw antwoord van 14 november 2019 hebt bezorgd aanvullen met de laatste toegekende subsidies voor het jaar 2019?

2. Welke zijn, op 29 februari 2020, per sector, de begunstigden en de bedragen van de toegekende subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, met voor elke begunstigde: dossiernummer, naam van de begunstigde, rechtsvorm, naam van het project, toegekend(e) bedrag(en), datum van het/de toegekend(e) bedrag(en)?
 
 
Antwoord    In de bijlage vindt u een lijst met de subsidies die werden toegekend in november en december 2019. Tussen 1 januari en 29 februari 2020 werden geen subsidies toegekend. Die werden opgelijst volgens het type uitgave (basisallocatie), met voor elke toegekende subsidie de naam van de begunstigde, de rechtsvorm, de naam van het project, de toegekende bedragen alsook de datum van goedkeuring van de subsidie.