Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inventaris van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 162)

 
Datum ontvangst: 09/03/2020 Datum publicatie: 25/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 20/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2020 Ontvankelijk p.m.
20/05/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 16 september 2019 heb ik u een vraag gesteld over de inventaris van de begunstigden van subsidies (sinds 2018) die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen en u hebt die op 11 oktober 2019 beantwoord. Zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=143248&montitre&base=1

Vandaag, 9 maart 2020, wens ik u, om mijn opdracht van controle van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zo goed en zorgvuldig mogelijk te blijven uitvoeren, de volgende vragen te stellen:

1. Kunt u de vorige inventaris die u in uw antwoord van 11 oktober 2019 hebt bezorgd aanvullen met de laatste toegekende subsidies voor het jaar 2019?

2. Welke zijn, op 29 februari 2020, per sector, de begunstigden en de bedragen van de toegekende subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, met voor elke begunstigde: dossiernummer, naam van de begunstigde, rechtsvorm, naam van het project, toegekend(e) bedrag(en), datum van het/de toegekend(e) bedrag(en)?

 
 
Antwoord    Wat werk en beroepsopleiding betreft, in 2019 werden drie subsidies toegekend na het antwoord van 17 oktober 2019:

- Een subsidie van 400.000 euro op de BA 16.007.34.01.33.00 aan het Platform Samenlevingsdienst voor het project “Invoering van een samenlevingsdienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”
- Subsidie van 130.000 euro op de BA 16.003.15.01.03.10 Werkingssubsidies aan BRUSOC
- Subsidie van 796.000 euro op de BA 16.003.16.01.0310 om gedeeltelijk de kosten te dekken voor de ondersteuning van sociale ondernemingen aan Brusoc.

Voor het jaar 2020 werden nog geen subsidies toegekend.

Als bijlage vindt u de tabellen met betrekking tot de door Actiris toegekende subsidies. De gegevens die u voor 2020 worden meegedeeld zijn nog indicatief aangezien deze nog niet volledig werden vereffend.


Wat
digitalisering en administratieve vereenvoudiging betreft, vindt u als bijlage een samenvattende tabel. Voor het jaar 2020 werden nog geen subsidies toegekend.


Wat
BPB betreft, vindt u als bijlage een samenvattende tabel. Voor het jaar 2020 werden nog geen subsidies toegekend.


Wat mijn bevoegdheid inzake
dierenwelzijn betreft, vindt u in de bijlage een tabel met het antwoord op uw vragen. U zal zien dat er voor het jaar 2020 nog geen enkele subsidie toegekend werd.