Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inventaris van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 93)

 
Datum ontvangst: 09/03/2020 Datum publicatie: 11/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 07/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2020 Ontvankelijk p.m.
07/05/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op 16 september 2019 heb ik u een vraag gesteld over de inventaris van de begunstigden van subsidies (sinds 2018) die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen en u hebt die op 17 oktober 2019 beantwoord. Zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=143251&montitre&base=1

Vandaag, 9 maart 2020, wens ik u, om mijn opdracht van controle van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zo goed en zorgvuldig mogelijk te blijven uitvoeren, de volgende vragen te stellen:

1. Kunt u de vorige inventaris die u in uw antwoord van 17 oktober 2019 hebt bezorgd aanvullen met de laatste toegekende subsidies voor het jaar 2019?

2. Welke zijn, op 29 februari 2020, per sector, de begunstigden en de bedragen van de toegekende subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, met voor elke begunstigde: dossiernummer, naam van de begunstigde, rechtsvorm, naam van het project, toegekend(e) bedrag(en), datum van het/de toegekend(e) bedrag(en)?
 
 
Antwoord    Inzake de door Brussel Economie en Werkgelegenheid toegekende subsidies

In bijlage vindt u de inventaris van de subsidies per 19/03/2020.

In de huidige databank zijn de "sector"-gegevens echter niet opgenomen.

Voor 2020 loopt de subsidietoekenningsprocedure nog en werden slechts 3 dossiers vastgelegd op 19/03/2020.


Inzake de door Innoviris toegekende subsidies:

Innoviris heeft haar gegevens op de Opendatastore van het CIBG op 28 januari 2020 geactualiseerd. Dankzij deze update, staan nu een aantal kerngegevens van alle projecten die Innoviris in de periode 2014-2019 heeft gefinancierd, online (inclusief voor het jaar 2019).

De gegevens zijn toegankelijk via de volgende link:
http://opendatastore.brussels/dataset/innoviris-projects-2015-2017. De volgende verplichte variabelen werden opgenomen: naam van het financierend organisme (Innoviris), naam van het programma, naam van de begunstigde, ondernemingsnummer van de begunstigde, titel van het project, vastgelegd bedrag, jaar waarin het project werd opgestart (vastleggingsjaar) en theoretisch jaar waarin het project zal worden beëindigd.

U vindt in bijlage dus de informatie over de projecten die in 2020 werden vastgelegd (situatie op 18/03/2020).

De projecten werden nog niet uitgesplitst per sector. Vorig jaar is binnen Innoviris een methode ontwikkeld om projecten per sector te coderen. De codering van de sectoren voor het jaar 2019 is echter nog niet voltooid, wat betekent dat niet alle sectoren in dit stadium aan alle projecten konden worden toegewezen. De codering van de sectoren zal voor het jaar 2020 systematisch gebeuren telkens wanneer een nieuwe projectaanvraag wordt verwerkt. In de toekomst zal het dus gemakkelijker zijn om te communiceren over de sectoren van de projecten.