Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sterilisatie van de katten in Brussel.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 182)

 
Datum ontvangst: 30/11/2019 Datum publicatie: 23/03/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/03/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie p.m.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Sinds 2018 moeten katten op het grondgebied van het Brussels Gewest verplicht worden gesteriliseerd. Elke eigenaar van een kat staat daar zelf voor in, en hij moet dat laten doen voordat het dier zes maanden oud is, voordat het dus de vruchtbare leeftijd bereikt. Anders kan een kat, nog voor ze zestien maanden oud is, al zesendertig nakomelingen hebben.
 
Dat is een deel van het zogenaamde Kattenplan, dat de strijd voert tegen de overpopulatie van katten in het Brusselse Gewest, maar dat tegelijk ook strijdt tegen het achterlaten of euthanaseren van ongewenste nesten.

Toch valt het op dat ook nu nog slechts 15% van de katten die in asielen toekomen, gesteriliseerd zijn, een bijzonder laag aantal gelet op het feit dat de sterilisatie wettelijk verplicht is.
 
Dit zijn alvast mijn vragen, mijnheer de minister:

- Beschikt u over cijfers betreffende de evolutie van het kattenbestand op het gewestelijk grondgebied sinds de invoering van de sterilisatieverplichting?
 
- Beschikt men over sancties om die verplichting beter te laten naleven ? Overweegt u de invoering van zulke sancties?

- Sterilisatie is voor de eigenaars van de katten dikwijls vrij duur. Om die kosten wat te drukken heeft de stad Brussel een premie ingevoerd. Zijn er nog andere gemeenten die ook zo’n premie geven? Krijgen zij daarvoor steun vanuit het Gewest? Overweegt u zo een ondersteuning?
 
 
Antwoord    Er werden geen tellingen uitgevoerd of inventarissen opgesteld van de kattenpopulatie, zodat ik uw eerste vraag niet kan beantwoorden.

Ik kan u evenwel enkele cijfers geven op basis van het CatID-register (waarin geen oude of zwerfkatten zijn opgenomen). We stellen vast dat:

- In 2018 6.342 katten werden gesteriliseerd;
- Tussen januari en oktober 2019 5.123 katten werden gesteriliseerd.

Op 31 oktober 2019 stonden er 15.473 katten in de databank geregistreerd.

Het niet-naleven van de verplichting tot sterilisatie is een inbreuk op de wet van 14 augustus 1986 die kan leiden tot het opstellen van een proces-verbaal. Leefmilieu Brussel kan een beslissing tot alternatieve administratieve geldboete nemen waarvan het bedrag varieert van 50 euro tot 62.500 euro.

Sinds 2017 kennen verschillende gemeenten sterilisatiepremies toe met behulp van de door Leefmilieu Brussel toegekende subsidie. 14 van de 19 Brusselse gemeente hebben reeds gebruik kunnen maken van de door Leefmilieu Brussel toegekende subsidies om de inwoners van hun gemeente premies voor de sterilisatie van huiskatten aan te bieden.

In 2019 ging het om de gemeenten Anderlecht, Brussel, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek en Watermaal-Bosvoorde.

Zoals ik tijdens de begrotingsbesprekingen gepreciseerd heb, heb ik de intentie om het beleid van financiële ondersteuning en sensibilisering in verband met de noodzaak om katten te steriliseren, voort te zetten. Eind december werd overigens een sensibiliseringscampagne over het steriliseren van katten gevoerd, met name op sociale media, maar ook op de radio.
Voor de gemeenten die een aanvraag ter zake indienen, zal nog dit jaar een subsidie voor de toekenning van premies voor sterilisatie worden verleend.