Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het onaangepast gedrag op straat en de toepassing van de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte, alsook de vormen van seksueel onaangepast gedrag en seksueel onaangepast gedrag op straat.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 177)

 
Datum ontvangst: 18/11/2019 Datum publicatie: 16/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De seksismewet bepaalt dat wie een gedrag of handeling in het openbaar of in aanwezigheid van getuigen stelt met de bedoeling iemand als minderwaardig te beschouwen of te minachten vanwege zijn geslacht of te reduceren tot zijn geslachtelijke dimensie, voor de correctionele rechter kan worden gedaagd. Die kan een gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en/of een boete van 50 tot 1.000 euro uitspreken.

Toch blijft straatintimidatie een wijdverbreid fenomeen in onze maatschappij. Volgens tellingen van de vereniging Vie Féminine is 98% van de vrouwen al lastiggevallen op straat. En volgens de vzw JUMP zijn 9 vrouwen op de 10 al geconfronteerd met seksistisch gedrag in de openbare ruimte.

Paradoxaal genoeg tekende de federale politie in 2018 slechts 55 feiten van seksisme in de openbare ruimte op
1. Nog erger is dat de wet in 4 jaar tot geen enkele veroordeling heeft geleid2.

Voor die magere cijfers in vergelijking met het reële aantal slachtoffers bestaan verschillende verklaringen.

Ten eerste is er het feit dat veel vrouwen niet weten dat de seksismewet bestaat en dat zulke feiten strafbaar zijn.

Ten tweede zijn slachtoffers van intimidatie vaak bang om een klacht in te dienen omdat ze zich schamen of schuldig voelen.

Een van de belangrijkste redenen waarom er zo weinig klachten worden ingediend, is dat het bijzonder moeilijk is om de dader te identificeren. Nog moeilijker is het om de vermeende feiten te bewijzen: de bewijslast ligt bij de slachtoffers.

Bovendien zijn nog niet alle politiecommissariaten opgeleid over de toepassing van de wet. Sommige zones hebben er al werk van gemaakt, andere nog niet. Volgens de vzw Vie Féminine reageert de politie niet altijd professioneel en lijkt ze straatintimidatie niet altijd even belangrijk te vinden
3. Nochtans is de politie wettelijk en deontologisch verplicht om de klachten te registreren en de wet te doen toepassen.

Seksisme is een ernstig probleem. Het is overal en versterkt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in onze samenleving.

Wij vinden de wet ter bestrijding van seksisme uit 2014 belangrijk. Ze geeft een krachtig signaal door het fenomeen van seksisme en straatintimidatie te erkennen en het te beschouwen als onaanvaardbaar en strafbaar gedrag. Maar om ze optimaal te kunnen toepassen, zou de wet beter herwerkt worden.

Ik heb de volgende vragen:

1)
Plant u een campagne om de wet uit 2014 beter bekend te maken en om vrouwen aan te moedigen om een klacht in te dienen als ze op straat worden lastiggevallen?

2) Komt er een opleiding in de verschillende politiecommissariaten van het gewest, opdat alle politiemensen die te maken krijgen met zulke klachten, gepast kunnen reageren?

3) Bent u van plan om samen te werken met de federale overheid om de wet van 2014 aan te vullen en de stappen om een klacht in te dienen na straatintimidatie te vergemakkelijken?


1
https://www.dhnet.be/actu/societe/alors-que-le-harcelement-en-rue-est-bien-reel-la-loi-contre-le-sexisme-fait-
un-flop-5dc1b9069978e218e3ac7188#.XcVBcGljj3g.facebook

2
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_une-premiere-condamnation-pour-sexisme-dans-l-espace-public-a- bruxelles?id=9858469
3
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-loi-contre-le-sexisme-3-ans-apres-un-bilan-en-demi- teinte?id=9984216
 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag in verband met de toepassing van de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en alle vormen van seksuele straatintimidatie en seksuele intimidatie op openbare plaatsen.

Voor meer details geef ik er echter de voorkeur aan mevrouw de Staatssecretaris Nawal Ben Hamou, bevoegd voor Gelijke Kansen, deze vraag te laten beantwoorden. Deze materie kadert immers grotendeels in haar bevoegdheden.