Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het verbod van anti-fascistische supportersvlaggen in het stadion van Union Saint-Gilloise.

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 182)

 
Datum ontvangst: 16/01/2020 Datum publicatie: 03/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Royale Union Saint-Gilloise, een Belgische voetbalclub, afkomstig uit Sint-Gillis, werd opgericht in 1897 en speelt sinds de jaren 20 in het Joseph Marienstadion. De club is aangesloten bij de Belgische voetbalbond met stamnummer 10 en heeft blauw-gele clubkleuren. Tot hier een stukje basiskennis.

Union wordt gekenmerkt door zijn goede, familiale sfeer en door het feit dat supporters duidelijk een standpunt innemen tegen racisme.

Oerwoudgeluiden of andere onaanvaardbare racistische uitingen, waar onder andere Lukaku onlangs nog slachtoffer werd in Italië, zijn bij Union ondenkbaar.

De supporters zijn op dat gebied een voorbeeld voor veel andere Belgische en buitenlandse clubs.

De club is tevens erg sociaal ingesteld en bouwt sinds kort ook haar eigen communitywerking uit.

Op de website beschrijven ze het als volgt: “Als authentieke Brusselse voetbalclub voelen wij ons verplicht om iets terug te geven aan de lokale gemeenschap. Het is onze morele plicht om in Brussel, en meer bepaald in onze natuurlijke habitat Sint-Gillis en Vorst, maatschappelijk relevante projecten op te zetten.  Met de nadruk op de emancipatie, de sociale ontplooiing en persoonlijke ontwikkeling van onze doelgroepen…”

Supporters dragen t-shirts en hangen vlaggen op met de boodschap “Toute ma vie Unioniste antifasciste”. Een boodschap die helemaal in de lijn ligt van de clubgeest en die de sfeer duidelijk maakt. Bij Union wordt racisme en fascisme niet aanvaard!

Op zaterdag 11 januari, tijdens de match Union – OHLeuven, moesten de supporters deze vlag echter weghalen op politiebevel. Dit gebeurde eerder al bij een match in de herfst.

Het argument dat de politie aanhaalt is “provocatie”. Dat is echt absurd en weerzinwekkend. Betekent dit dat fascisten zich geprovoceerd voelen door deze vlag en dat ze daarom weg moet? Betekent dit dat een vlag die oproept tot geweld of een vlag met een hakenkruis over dezelfde kam geschoren wordt als deze anti-fascistische boodschap?

Dit is onbegrijpelijk en totaal onaanvaardbaar!

Lukaku poste een dag na het racistisch incident op Instagram “Het is 2019 en in plaats van vooruit te gaan, zetten we stappen achteruit”. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) steunde zijn spits meteen en ook de Lega Serie A reageerde met een nieuwe campagne tegen racisme.”

In tijden dat voetballers geregeld slachtoffer zijn van racisme, dat clubs in Europa dit probleem onvoldoende aanpakken, wordt een club, die een voorbeeld is in het tegengaan van racisme en streeft naar een verdraagzame sportcontext voor voetballers én supporters onterecht aangepakt.

Daarom heb ik de volgende vragen aan u, Minister President:

- Deelt u de mening van de politie om deze vlag uit het voetbalstadion te verwijderen?

- Van wie komt dit bevel en op welke grond wordt dit bevel gegeven?

- Kunt u zich engageren om contact op te nemen met de politiezone Zuid om hen te vragen om dit verbod in te trekken?

- Ik zou u ook willen vragen om een voorbeeldclub als Union en haar supporters te steunen in haar strijd tegen racisme en fascisme.

- Ten slotte blijft het belangrijk een duidelijk kader te creëren en vorming te organiseren voor de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (GIP) over diversiteit, discriminatie, racisme, fascisme, waarin het onderscheid tussen haatdragende boodschappen en andere boodschappen duidelijk aan bod komt. Wat is hierbij momenteel de stand van zaken?
 
 
Antwoord    Uw vraag gaat over het incident waarbij de lokale politie een supportersvlag uit het stadion van Union Saint-Gilloise verwijderde.

Deze aangelegenheid valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder die van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de politieraad van de zone in kwestie. Ik verwijs u voor meer informatie dan ook door naar die instanties.

De opleidingen voor aspirant-inspecteurs van de GIP besteden in de clusters “deontologie”, “misdaden en wanbedrijven tegen personen” en in een specifieke cursus over “racisme en xenofobie” aandacht aan de onderwerpen discriminatie en haatmisdrijven.