Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Good Food zadenkits.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 249)

 
Datum ontvangst: 16/03/2020 Datum publicatie: 15/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Op initiatief van Good Food zijn 10.000 gratis zadenkits uitgedeeld in de lente van 2019. Door het succes van de vorige editie wordt de actie dit jaar herhaald. In 2020 worden 20.000 zadenkits, met zaadjes van sla, snijbiet en komkommer, gratis aangeboden aan alle Brusselaars die ze bestellen.

Om de zadenkit te bestellen, moet een onlineformulier worden ingevuld. Op de website staat te lezen dat de geïnteresseerden hun kit ontvangen in hun brievenbus.

· Wordt de kit met de post of een koerierdienst verstuurd?

· Wat is de koolstofvoetafdruk van de verzending van 20.000 kits?

· Is in andere distributiewijzen voorzien, bijvoorbeeld de mogelijkheid de kits af te halen aan de loketten van de gemeente of het gewest wanneer burgers er langsgaan voor een administratieve formaliteit of om documenten af te halen?

· Waren afhaalpunten niet beter geweest?

· Welk soort verpakkingen worden er gebruikt voor deze kit? Zijn ze plasticvrij? Biogebaseerd? Biologisch afbreekbaar? Of minstens composteerbaar?

· Bij de klassieke variëteiten kunnen de zaden worden gerecupereerd om het jaar daarop te zaaien, wat niet het geval is bij de hybride F1-variëteiten.

· Bevat de kit geen F1-variëteiten, zodat de zaden kunnen worden geoogst en volgend jaar gezaaid?

· Worden de zaden geteeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Zo neen, waar komen ze vandaan? Zijn het gecertificeerde biologische zaden?

· Is er een gebruiksaanwijzing bij de kits gevoegd om de Brusselaars uit te leggen hoe ze hun eigen zaaizaad kunnen oogsten?
 
 
Antwoord    QUESTION 1 Le kit fera-t-il l’objet d’un envoi postal ou d’une livraison spécifique ?

Enerzijds worden de zadenkits per post verstuurd naar de Brusselaars die daartoe een verzoek indienen via het
volgende online formulier (tot op heden werden 9.800 individuele bestellingen geplaatst); die worden nog verstuurd tot halverwege de maand mei.

Anderzijds werden 4.000 zadenkits via fietskoeriers verstuurd naar de partners van de actie en de schakelfiguren.

Die schakelfiguren konden de kits verdelen bij hun publiek (ofwel nog voor de lockdown, ofwel tijdens de lockdown en dan met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen) of zullen dat doen tijdens de komende maanden (de zaden kunnen dit jaar nog tot half juni worden geplant en zo niet volgend seizoen; ze kunnen worden bewaard tot eind 2022).

De kits worden nog verstuurd tot half mei en de rest van de kits die dit jaar niet worden verdeeld, zullen worden bewaard en volgende lente worden verdeeld.


QUESTION 2 Quelle est l’empreinte carbone de l’envoi de 20.000 kits ?

We beschikken niet over de informatie om deze vraag te beantwoorden, daar er te veel complexe parameters in aanmerking komen voor de berekening.

Alles is in het werk gesteld om de milieu-impact van de actie te beperken (meer bepaald door gegroepeerde distributie en distributie per fiets).


QUESTION 3 D'autres moyens de distribution sont-ils prévus, par exemple la possibilité de retirer les kits aux guichets communaux ou régionaux lors de formalités administratives ou un retrait de documents ?

Meerdere gemeenten hebben kits ontvangen om die uit te delen aan hun inwoners (in het kader van evenementen of aan de loketten), maar kunnen de kits momenteel onmogelijk verdelen als gevolg van de lockdown in verband met het covid-19-virus.

Afhankelijk van de verlenging van de lockdown zullen ze de kits ofwel nog dit seizoen kunnen verdelen onder hun inwoners; zo niet moeten ze de kits tot volgend seizoen bijhouden.


QUESTION 4 N’aurait-il pas été préférable de prévoir des points de retrait ?

Zoals hierboven gezegd, werd deze optie georganiseerd ter aanvulling van de individuele verzendingen per post.


QUESTION 5 Quelle est la nature des emballages utilisés pour ce kit ? Sont-ils exempts de plastiques ? Biosourcés ? Biodégradables ? Ou a minima compostables ?

De zaden zijn verpakt in zakjes en worden verstuurd in omslagen; zowel de zakjes als de omslagen zijn gemaakt van gerecycleerd papier en werden bedrukt met plantaardige inkt.

De kits werden geassembleerd in een Brussels maatwerkbedrijf (APAM).


QUESTION 6 Les variétés classiques permettent de récupérer les graines pour les semis de l'année suivante, ce qui n’est pas le cas des hybrides F1.
Afin d’encourager la récolte des graines pour un semis l’année suivante, est-ce que les variétés F1 ont été exclues du kit ?

Ja


QUESTION 7 Les graines ont-elles été produites en région Bruxelles-Capitale ? Si non, quelle est leur provenance ? Sont-elles certifiées bio ?

De zaden zijn afkomstig van een producent in Wallonië, Semailles; het type zaden dat werd gevraagd voor een gemakkelijke teelt, is afkomstig uit Nederland en heeft een biocertificatie.


QUESTION 8 Des conseils sont-ils joints aux kits, pour expliquer aux Bruxellois comment produire et récolter leurs propres semences ?

Ja.

De kit bevat uitleg op de achterkant van elk zakje met zaden en ook een flyer die meer informatie verstrekt over de teeltwijze van elk type zaad en ook doorverwijst naar uitgebreidere informatie op de websites van GoodFood en naar een mogelijkheid van steun (de moestuinmeesters, i.e. vrijwilligers die we opleiden en die de vragen van de Brusselaars kunnen beantwoorden).

De ontvangers van de kit die daarmee akkoord gaan, krijgen ook een e-mail met bijkomende informatie om hen te helpen bij de teelt van de zaden in hun kit.

Tot slot zijn er op de
Facebook-pagina Goodfoodbrussels (https://www.facebook.com/Goodfoodbrussels-227200711291972/?ref=bookmarks) inlichtingen en tutorials beschikbaar in verband met de zadenkit.