Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de heffingen en boetes die het Gewestelijk Parkeeragentschap niet int voor houders van een buitenlands nummerplaat.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 354)

 
Datum ontvangst: 16/03/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/03/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Op maandag 24 februari 2020 vernamen we uit de pers dat het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een groot aantal retributies nooit int. Aangezien de meeste slechte betalers houders van buitenlandse nummerplaten zijn, kunnen ze onmogelijk worden vervolgd.

Sommige gemeenten hebben zich heel proactief opgesteld om dit probleem aan te pakken. Ik denk aan de gemeente Sint-Joost-ten-Node, die een ‘wielklemreglement’ heeft ingevoerd waarmee de voertuigen met een buitenlandse nummerplaat kunnen worden geïmmobiliseerd. Andere gemeenten hebben eveneens dergelijke reglementen ingevoerd. Heel vaak wordt de wielklem evenwel opengebroken en duikt het voertuig even later weer op, soms met een andere nummerplaat. Behalve een nieuwe wielklem aanbrengen die ongetwijfeld opnieuw kapot zal worden gemaakt, kunnen de gemeenten weinig ondernemen. Ze kunnen het voertuig immers niet laten wegslepen. Op grond van de huidige federale wetgeving kan een voertuig niet worden verwijderd wegens niet-betaling van een parkeerretributie. Dit alles wordt nog bemoeilijkt door een gebrek aan informatie-uitwisseling tussen de gemeenten over de beruchte slechte betalers. Meer nog, een slechte betaler hoeft soms alleen maar in de buurgemeente te parkeren om te ontsnappen aan de immobilisatiemaatregelen.

Mijn vragen zijn de volgende:

1. Welke gemeenten beschikken over een ‘wielklemreglement’?

2. Is het gewest van plan om voor de 19 gemeenten een standaardreglement aan te nemen inzake de immobilisatie en verwijdering van voertuigen wegens niet-betaling van de retributie?

3. Worden er met de federale overheid besprekingen gevoerd om het mogelijk te maken voertuigen met buitenlandse nummerplaten weg te slepen in geval van niet-betaling van de retributie?

4. Wordt ten slotte gezocht naar een mechanisme waarmee de 19 gemeenten informatie kunnen uitwisselen over slechte betalers?
 
 
Antwoord    Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht beschikken over een dergelijk reglement.

Momenteel vereist het koninklijk besluit tot overdracht van de bevoegdheid aan de gewesten, dat er reglementaire maatregelen worden getroffen voor de plaatsing van wielklemmen.  

Ik werk aan een voorstel van een regeringsbesluit dat toegepast zou kunnen worden op het volledige grondgebied, waardoor men niet langer zou afhangen van gemeentelijke verordeningen.  

Parking.brussels voert momenteel in overleg met BM een juridische analyse uit hieromtrent.  

Brulocalis heeft een modelreglement opgesteld dat de gemeenten als inspiratiebron kunnen gebruiken.