Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de situatie van dierenasielen tijdens de coronacrisis en de maatregelen om ze te ondersteunen

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 223)

 
Datum ontvangst: 06/04/2020 Datum publicatie: 28/04/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/04/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 27 maart schreef La Capitale1 over de problemen die dierenasielen ondervinden, in het bijzonder dat van Veeweyde, aangezien hun activiteit aanzienlijk wordt beïnvloed door de epidemie. Adopties zijn nog steeds mogelijk mits naleving van een aantal regels (op afspraak, afstand houden, één persoon tegelijk). Toch is er in Veeweyde een sterke daling vastgesteld: 8 adopties op een week tijd, in de plaats van 20 à 30. De honden en katten verblijven er abnormaal lang, waardoor de financiële lasten en het werk voor de asielen toenemen.

Eveneens op 27 maart berichtte de pers over het geval van een kat die door zijn baasje besmet zou zijn met Covid-19
2. De kat had last van diarree en ademhalingsproblemen, een week nadat zijn baasje de eerste symptomen van de ziekte vertoonde. Volgens specialisten gaat het om een uitzonderlijk geval en heeft de mens dus niets te vrezen van zijn huisdier, of het nu gaat om een hond, een kat of elke andere diersoort. Zij mogen dus nog steeds opgepakt en geaaid worden. Een dier dat veel bij een zieke persoon is, kan echter, net als voorwerpen, een passieve drager van het virus zijn.

Graag een antwoord op de volgende vraag:

- Welke maatregelen zijn, in het algemeen, getroffen om de dierenasielen door deze crisis te helpen?


1 https://www.lacapitale.be/538965/article/2020-03-26/noubliez-pas-nos-amis-4-pattes?fbclid=IwAR1VViMYTRu5rAA5D0s_B9CenWsK6iLe1smvW8UfDKgC31inqQjwn8BSEKU
2 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_nos-animaux-peuvent-ils-nous-transmettre-ou-attraper-le-coronavirus?id=10449810
 
 
Antwoord    Toen de federale overheid de quarantainemaatregelen heeft uitgevaardigd, is onmiddellijk een analyse uitgevoerd om de impact ervan op de erkende asielen in het Gewest te beoordelen.

Er werd vastgesteld dat de adoptie van dieren niet meer mogelijk was. Om die reden heb ik bij de federale overheid meteen de noodzaak bepleit om:

- de activiteit van de asielen op te nemen in de lijst van essentiële activiteiten;
- adopties op afspraak toe te laten, teneinde een verzadiging van de asielen te vermijden en het welzijn van de dieren te verzekeren.

Ik heb eveneens om de officiële bevestiging van de mogelijkheid gevraagd om vrijwilligers naar de asielen te laten gaan om de dieren te verzorgen.

Er werd meermaals contact opgenomen met de kabinetten van de Vlaamse en Waalse ministers van Dierenwelzijn om ons initiatief te coördineren en onze positie te versterken.

Sinds het begin van de crisis werd overigens meermaals contact opgenomen met de asielen via mijn kabinet of via het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel om de impact van de crisis op hun activiteiten te kunnen meten.

Naast deze initiatieven heeft de Regering, om de erkende asielen toe te laten hun dieren te blijven verzorgen, op mijn voorstel beslist financiële steun toe te kennen aan alle erkende asielen. Het bedrag van die steun varieert in functie van de omvang van de structuur. De verdeling gebeurt op de volgende manier:

- 3.000 euro voor de asielen waarvan de maximale opvangcapaciteit meer dan 30 dieren bedraagt;
- 2.000 euro voor de asielen waarvan de maximale opvangcapaciteit gelijk is aan of kleiner is dan 30 dieren en met opvanggezinnen werken;
- 1.500 euro voor de asielen waarvan de maximale opvangcapaciteit gelijk is aan of kleiner is dan 30 dieren en niet met opvanggezinnen werken.