Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de online opleidingen voor werkzoekenden.

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 229)

 
Datum ontvangst: 08/04/2020 Datum publicatie: 27/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Deze week werd de bewustmakingscampagne “Word niet zot in uw kot! Volg een online opleiding.” gelanceerd om zoveel mogelijk werkzoekenden aan te zetten om opleidingen te volgen via de online platformen die de publieke operatoren hebben ontwikkeld.

Het online opleidingsaanbod van met name Bruxelles Formation is gevarieerd en ruim toegankelijk (gratis en toegankelijk voor alle Brusselse werkzoekenden). Een artikel dat vandaag, woensdag 8 april 2020, verscheen in Le Vif benadrukte overigens dat de platformen van online opleidingen beduidend vaker worden bezocht sinds het begin van de beperkende maatregelen. Het is zeer positief om te zien dat veel werkzoekenden dus van de beperkende maatregelen gebruikmaken om nieuwe competenties te verwerven.

Met betrekking tot die online opleidingen hebben ik de volgende vragen:

- Werd een specifieke begeleiding van de laagst geschoolde werkzoekenden ingevoerd om hun in de richting te leiden van online opleidingen die aangepast zijn aan hun noden?

- Werd in specifieke maatregelen voorzien om de digitale kloof te bestrijden en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werkzoekenden van het online opleidingsaanbod gebruik kunnen maken?

- Leiden de voorgestelde online opleidingen tot een te valoriseren certificaat?


Referenties:
https://trends.levif.be/economie/politique-economique/a-bruxelles-les-demandeurs-d-emplois-bruxellois-sont-invites-a-suivre-une-formation-en-ligne/article-normal-1274841.html
 
 
Antwoord    Vanaf 17 maart werd een strategie ontwikkeld tussen het callcenter van Bruxelles Formation en het Beroepenpunt. Die zorgt ervoor dat Brusselaars die bellen naar 0800 555 66 (gratis nummer, bereikbaar op werkdagen van 8u30 tot 17u15) binnen maximaal 48 uur opnieuw gecontacteerd worden door een adviseur in beroepsopleiding.

De adviseur beantwoordt de vraag nauwkeurig (advies, oriëntatie, inschrijving) en helpt de beller bij zijn verzoek.

Bij het opzetten van deze dienst (telefonisch gesprek met een adviseur) werd bijzondere aandacht besteed aan de meest kwetsbare en minst geschoolde werkzoekenden.

Als dit verzoek betrekking heeft op een opleidingsbehoefte waarvoor een online aanbod beschikbaar is, biedt de adviseur een online opleiding aan en helpt hij de persoon bij het maken van zijn keuze en bij zijn inschrijving.

De persoon kan zijn aanvraag om een online opleiding te volgen ook per e-mail naar Bruxelles Formation sturen. De persoon wordt dan gecontacteerd door een adviseur of een persoon van Bruxelles Formation (BF computerruimtes) om zijn keuze te bevestigen en zich desgevallend in te schrijven.

De informatieverstrekking over online opleidingen maakt het voorwerp uit van een gezamenlijke communicatiecampagne tussen Formation Bruxelles en Actiris. Het werd gepost op hun respectievelijke sociale netwerken en websites, evenals op die van het Beroepenpunt.

Binnen de pool gewijd aan het online opleidingsaanbod (BF Computerruimtes), houden 6 mensen van het team zich bijna uitsluitend bezig met de inschrijving, de informatieverstrekking aan en de oriëntatie van alle werkzoekenden die een aanvraag formuleren. Dankzij het uitgebreid aanbod kunnen ze worden begeleid naar de modules voor basiskennis (Frans, berekeningen, inleiding tot kantoorautomatisering) en dit volgens de klassieke methodologie, met het verschil dat de voorbereidende stappen uitsluitend op afstand plaatsvinden.

De adviseurs van het Beroepenpunt staan ​​in rechtstreeks contact met het team om alle verzoeken die via hen binnenkomen en waarvoor aanvullende informatie nodig zou zijn zo goed mogelijk te stroomlijnen.

Wat betreft de strijd tegen de digitale kloof, organiseert BF Computerruimtes in samenwerking met openbare computerruimtes een opleidingsaanbod rond dit thema (strijd tegen de digitale kloof en empowerment van het publiek) voor 350 werkzoekenden per jaar en biedt ze het hele jaar door een ruimte voor zelfstudie aan voor werkzoekenden die niet over het nodige informaticamateriaal of de nodige software beschikken.

De huidige situatie laat echter niet toe dat deze acties worden georganiseerd. De coaching op afstand van studenten die online een opleiding volgen, gaat echter door en zorgt ervoor dat hun vragen zo goed mogelijk en binnen zeer korte termijnen beantwoord kunnen worden.

Momenteel kunnen via online leertrajecten 8 getuigschriften worden verkregen voor vaardigheden-beroepen in verband met het beheersen van verschillende software (kantoorautomatisering en computergraphics). Dit zijn privécertificeringen met een bijpassende certificering van Bruxelles Formation, die op haar beurt wordt gedeeld met de andere Franstalige overheidsinstellingen voor opleidingen. Twee bijkomende certificeringen (technische tekening en webdesign) zullen dit systeem in 2020 vervolledigen.

Daarnaast kan een getuigschrift worden verkregen specifiek voor transversale digitale vaardigheden.

De certificeringen kunnen dan wel tijdens de lockdown worden voorbereid, voor het organiseren van de proeven is het wachten op een heropening van de opleidingscentra voor het grote publiek.