Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opdrachten die Hub.brussels in de huidige crisiscontext uitvoert.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 116)

 
Datum ontvangst: 15/04/2020 Datum publicatie: 22/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de laatste plenaire vergadering legde u uit welke centrale rol 1819.brussels speelde bij het doorgeven van informatie aan bedrijven in de huidige crisis.

Bij die gelegenheid noemde uw tegenhanger die verantwoordelijk is voor gezondheid ook de coördinerende rol van Hub.brussels met Iriscare bij de opdracht om beschermingsmateriaal te bestellen voor het Brussels Gewest.

In dat verband zou ik graag een antwoord krijgen op de volgende vragen:

- Kunt u ten eerste de opdrachten beschrijven die aan Hub.brussels zijn toevertrouwd bij het beheer van de huidige gezondheidscrisis?

- Kunt u ons vertellen voor hoeveel van het totale aantal medewerkers van Hub.brussels de taken uitsluitend gericht zijn op het beheer van deze gezondheidscrisis?

- Is deze operator belast met uitzonderlijke opdrachten, met name wat betreft de steunmaatregelen voor de Brusselse bedrijven, en zo ja, welke?

- Hoe zijn de opdrachten in het kader van de huidige crisis verdeeld over alle operatoren en administraties die verantwoordelijk zijn voor de economie in het Brussels Gewest, in het bijzonder tussen 1819, Brussel Economie en Werkgelegenheid en Hub.brussels?

- Tot slot: werken de medewerkers binnen elk van die administraties systematisch van thuis uit? Wat zijn de gevallen waarin telewerken niet mogelijk is?
 
 
Antwoord    Alle administraties en organen waarover ik de voogdij heb, worden gemobiliseerd en werken met man en macht om binnen hun bevoegdheid de economische actoren van het Gewest te ondersteunen.

Hub.brussels zelf komt op verschillende niveaus tussen:

· Eerstelijnsinformatie verstrekken over de maatregelen voor de bedrijven en doorverwijzen binnen het netwerk van de economische actoren via de Dienst 1819
· Coördineren van de dringende steun aan de bedrijven die door COVID-19 getroffen zijn. Dit gebeurt in samenwerking met het COM, de LEL, de BCJ en finance&invest.brussels

· Een wekelijkse monitoring van de gevolgen van COVID-19 op de Brusselse economie. Dit gebeurt in samenwerking met BEW, finance.brussels, het BISA, Visit.brussels en Actiris
· Ondersteuning in het kader van Recover (BRUSOC)
· Met betrekking tot het medisch materiaal:

- prospectie, identificatie en centralisering van de producties en leveranciers van medisch materiaal op lokaal niveau en via het internationaal netwerk van contacten dat door hub.brussels ontwikkeld werd
- leveranciers en begunstigden (met Iriscare en citydev.brussels) met elkaar in contact brengen
- prospectie, bijstand en opvolging van de leveringen in het BHG
- de Stad en de gemeenten inlichten over de genomen maatregelen voor de bedrijven en de bekommernissen van de Stad en de gemeenten hierover melden aan het Gewestelijk niveau

De werknemers en werkneemsters van hub.brussels blijven de ondernemingen ondersteunen. Om aan de behoeften van alle mannelijke en vrouwelijke ondernemers te voldoen, werden op meerdere niveaus verschillende activiteiten aangepast in functie van de gezondheidscrisis. Nagenoeg 80 medewerkers en medewerksters van hub.brussels verzekeren op heden samen alle opdrachten die verband houden met deze gezondheidscrisis. Daarvoor werden verschillende ad hoc clusters opgericht om zo de gezamenlijke expertise binnen het agentschap te benutten.

De specifieke maatregelen voor de handel houden grotendeels verband met de buitengewone opdrachten die aan de 1819 zijn toevertrouwd. Uit de statistieken blijkt namelijk dat deze sector als eerste een beroep doet op deze eerstelijnsdienst. De nieuwe dienst met dringende steun werd ook opgericht om hen te ondersteunen. De dienst ‘Retail’ van het agentschap blijft daarenboven begeleiding aanbieden door:

· mensen met een project (retail en ReCa) die hun businessmodel willen herbekijken, te begeleiden;
· deze mensen, in functie van hun noden, advies te verlenen over de mogelijke evolutie van het project in kwestie;
· ze bij te staan om een communicatiestrategie die als doel heeft de zichtbaarheid van de activiteit te vergroten, uit te stippelen en toe te passen;
· ze te begeleiden in het kader van hun ontwikkeling of omschakelingsstrategie.

Wat de onderlinge afstemming van de opdrachten betreft, is het BEW die de premies in het kader van COVID-19 toekent aan de ondernemeingen terwijl Hub.brussels de ondernemingen in het algemeen en binnen de context van deze crisis begeleidt en via de dienst 1819 het aanspreek- en informatiepunt voor eerstelijnsdienstverlening vormt naar aanleiding van deze maatregelen.

De overgrote meerderheid van het personeel van hub.brussels werkt thuis en de teams vergaderen via videoconferenties. Alleen de permanentie van de dienst 1819 en een logistieke en IT-permanentie worden op kantoor verzekerd met strikte inachtneming van de physieke afstandsregels. Het gaat hier over een dertigtal personen, waarvan hoogstens een tiental per keer aanwezig is.