Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het beheer van de verzendingstermijnen voor parkeerboetes door Parking.brussels.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 367)

 
Datum ontvangst: 16/04/2020 Datum publicatie: 19/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 19/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Naar aanleiding van diverse klachten van burgers blijkt dat het beheer van de termijnen voor de verzending van de boetes bij parkeerovertredingen enige tekortkomingen vertoont.

Hoewel de vervaltermijn voor de boetes is vastgesteld op 10 jaar, moet immers de voorkeur worden gegeven aan een redelijke termijn om de eigenaar van het voertuig in kennis te stellen van de overtreding. Soms horen we echter berichten over boetes die meer dan 10 maanden later worden verstuurd. Deze situatie van slecht beheer van de termijnen kan leiden tot grote complicaties, met name voor autoverhuurbedrijven, die zich 10 maanden na de feiten wettelijk niet meer tegen een klant kunnen keren.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- Bent u op de hoogte van klachten over buitensporig lange termijnen voor de kennisgeving van parkeerovertredingen? Zo ja, hoeveel zijn er dan onder uw aandacht gebracht en om welke termijnen gaat het?

- Hoe lang duurt het gemiddeld voordat Parking.brussels de eigenaars van de voertuigen in kennis stelt van een parkeerovertreding?
 
 
Antwoord    Er werd inderdaad een probleem vastgesteld met de termijnen voor het versturen van de betalingsherinneringen omtrent de parkeerretributies. Er zijn geen statistieken waarmee we dit probleem cijfermatig in kaart kunnen brengen, maar het is wel een gekend probleem bij parking.brussels. Deze problemen hebben te maken met het feit dat het Agentschap verplicht is om deze dossiers te behandelen aan de hand van het boekhoudprogramma SAP. Dit programma blokkeerde het automatisch versturen van herinneringsbrieven waardoor de termijn tussen de betekening en de eerste herinnering vaak opliep tot verschillende maanden. Sommige gebruikers hebben van die gelegenheid dan ook gebruik gemaakt om deze herinneringen te betwisten waarbij ze verklaarden de eerste betekening nooit te hebben ontvangen en daardoor ten onrechte de herinneringen ging beschouwen als eerste kennisgeving.

Dit probleem wordt momenteel opgelost door parking.brussels omdat het Agentschap een update heeft gekregen van SAP. Met die update kan nu een automatisch herinneringssysteem worden geactiveerd. Dit proces is momenteel lopende en de automatisering zal algemeen worden uitgerold (1
e herinnering, 2e herinnering en gerechtsdeurwaarder).Nachtelijke informatica-functies zullen voortaan dagelijks herinneringen genereren binnen redelijke termijnen.

Wanneer geen parkeerbon wordt bevestigd op de voorruit van een voertuig, wordt een betekening met de post verstuurd.

Deze betekening wordt ten laatste binnen de 5 dagen verstuurd. Door de huidige verwerkingstermijnen bij bpost, kan het wel zijn dat er wat vertraging zit tussen het moment waarop het document werd afgedrukt en verstuurd door de dienst speos van bpost en het moment waarop de bestemmeling dit ook daadwerkelijk thuis in de bus krijgt.