Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende coronapremie.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 118)

 
Datum ontvangst: 17/04/2020 Datum publicatie: 22/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De kranten van vandaag schrijven dat iets meer dan 50.000 zeer kleine ondernemingen (met 1 tot 5 voltijdsequivalenten) en zelfstandigen van de hoofdstad in de komende weken een eenmalige premie van 2.000 euro zullen ontvangen.

De criteria voor het krijgen van de premie zijn nog niet bekend, maar de regering zou zich baseren op de criteria die in Vlaanderen worden gehanteerd voor een premie van dezelfde orde. De premie wordt er toegekend aan zelfstandigen of kleine ondernemingen waarvan de omzet met 60% is gedaald.

Een dergelijk criterium zou het inderdaad mogelijk maken om zich te richten op de ondernemingen die het zwaarst getroffen zijn door de huidige beperkende maatregelen. Het is echter moeilijk om de evolutie van de omzet te beoordelen, gelet op de korte periode. Een beoordeling op langere termijn van de schommelingen zou zorgen voor meer objectiviteit in de beslissingen om de premie toe te kennen, maar een dergelijk tijdpad is ontegenzeggelijk onverenigbaar met de urgentie van de premie.

Om geen verschillen in behandeling in het leven te roepen, zal de regering evenwel omzichtig te werk moeten gaan bij het bepalen van de uiteindelijke criteria. Zo kunnen dienstverleners tijdens de lockdown facturen uitschrijven voor diensten die enkele weken of zelfs maanden eerder werden verleend. Het beeld dat de boekhouding toont, kan bijgevolg verschillen van de huidige economische realiteit van de ondernemingen.

- Daarom had ik graag geweten welke criteria de regering in aanmerking zal nemen en of ze rekening zal houden met de voornoemde discordantie?

- Een aantal personen mogen hun beroep niet langer uitoefenen, dat nochtans niet kan worden gelijkgesteld met een commerciële activiteit, bijvoorbeeld tandartsen of kinesitherapeuten. Komen ook zij in aanmerking voor de premie?
 
 
Antwoord    In het kader van de COVID-19-pandemie heeft de Brusselse regering beslist de Brusselse economie en werkgelegenheid te ondersteunen via een reeks noodmaatregelen.

In het licht van de veranderende economische situatie is beslist aanvullende steun te verlenen aan economische actoren die zwaar zijn getroffen.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft overeenstemming bereikt over de toekenning van een compensatiepremie van 2.000 euro ter ondersteuning van ondernemers en micro-ondernemingen (tussen 0 en 5 VTE) die worden geconfronteerd met een aanzienlijke daling van hun activiteit als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan (voor een geschatte budgettaire impact van 102 miljoen euro).

We wilden een systeem dat economische efficiëntie, gelijke behandeling, rechtszekerheid en snelle administratieve verwerking combineert. Het besluit is in tweede lezing aangenomen, nadat het op 28 mei door de Raad van State werd behandeld. De aanvragen kunnen vanaf 8 juni worden ingediend en zullen met dezelfde efficiëntie worden verwerkt als de eenmalige premie van 4.000 euro.

We zijn van plan om 50.000 zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen te ondersteunen met deze premie en we willen ons richten op degenen voor wie deze premie het verschil kan maken. Dit komt bovenop de meer dan 20.000 zelfstandigen en handelaren die tot nu toe in het kader van de eenmalige premie zijn ondersteund.

De compensatiepremie bestaat uit een eenmalige premie van 2.000 euro voor:

1° de zelfstandige in onderneming, natuurlijke persoon, die het volledige overbruggingsrecht geniet voor de maanden maart of april 2020, dat hem vóór de bekendmaking van dit besluit werd toegekend;
2° de vennootschap waarvan de zaakvoerder het volledige overbruggingsrecht geniet voor de maanden maart of april 2020, dat hem vóór de bekendmaking van dit besluit werd toegekend;
3° de vennootschap waarvan de zaakvoerder geen zelfstandige is, voor zover de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos is in het kader van COVID-19;
4° de vereniging voor zover de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos is in het kader van COVID-19.

De steun wordt slechts eenmaal aan dezelfde begunstigde toegekend.

Alle vrije beroepen zullen er dus toegang toe hebben als de begunstigden aan de voorwaarden van de premie voldoen.