Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende intimidatie op straat in Brussel.

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 183)

 
Datum ontvangst: 16/04/2020 Datum publicatie: 13/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Gevallen van seksuele intimidatie in de straten van Brussel lijken in intensiteit te zijn toegenomen tijdens deze "lock-down light", merkt de vereniging DaarDaar op in een recent artikel1.

Het probleem van intimidatie op straat is weliswaar niet recent in onze hoofdstad, maar het probleem van de tienvoudige intensiteit ervan in deze crisistijd is wel recent en verdient al onze aandacht.

Voor u als Staatssecretaris voor Gelijke Kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lijken de kwesties van veiligheid en het veiligheidsgevoel van vrouwen in onze straten mij van cruciaal belang, zeker in tijden van gezondheidscrisis.

Daarom wil ik u in dit verband vragen naar de volgende punten:

- Wordt er overleg gevoerd met uw collega’s van de regering om dit multidimensionale probleem te verhelpen?

- Blijven agenten zoals gemeenschapswachten naast de politie ook patrouilleren? Zijn ze op dit probleem geattendeerd, vooral nu?

- Worden dezelfde politiemiddelen voor dit soort toezicht ingezet in deze tijden van lockdown, of zijn die beperkt in vergelijking met gewoonlijk?

- Welke regelingen worden meer in het algemeen getroffen om dit probleem in Brussel op te lossen?


1 https://daardaar.be/rubriques/societe/harcelement-en-rue-bruxelles-territoire-des-machos/
 
 
Antwoord    Wat betreft vraag 1 en 4:

Zoals u aangeeft is seksuele intimidatie in de Brusselse straten geen nieuw probleem.

De studie van equal.brussels naar geweld op vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Onderzoek naar geweld op vrouwen in het BHG: eindverslag:
https://equal.brussels/wp-content/uploads/2020/03/NL-Eindverslag.pdf)uit 2016-2017, wees aan dat 86,4% van de Brusselse vrouwen minstens 1x in hun leven een vorm van seksuele intimidatie had ervaren, en dat 34,5% van hen daar op het moment van het interview nog last van ondervond.

De meest voorkomende vormen van seksuele intimidatie bleken in het onderzoek:

- Ongepast staren of gluren waardoor u zich geïntimideerd voelde - 56,1%;
- Ongewenste aanrakingen, omhelzingen of kussen - 53,3%.

Deze cijfers zijn hoog, al is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarin niet anders dan andere grootsteden.

In het verleden werd deze problematiek al aangepakt door specifieke acties zoals opleidingen van politie- en veiligheidsmensen, de ontwikkeling van een smartphone-applicatie of sensibiliseringscampagnes.

Zoals u weet, heb ik aan het begin van deze legislatuur beslist om alle vormen van geweld op vrouwen omvattend aan te pakken in een eerste transversaal Brussels actieplan tegen geweld tegen vrouwen.
In dit actieplan worden maatregelen opgenomen die niet enkel betrekking hebben op gelijke kansen, maar op alle relevante bevoegdheden van het BHG betreffende geweld en veiligheid : urbanisme, mobiliteit, preventie, opleiding, openbaar ambt, enz.

Door alle bevoegde ministers te betrekken bij dit plan, creëren we de mogelijkheid om op een transversale manier de problemen te voorkomen en aan te pakken; en vergroten we bovendien de ressources die nodig zijn.

Momenteel leggen de verschillende betrokken kabinetten en overheidsdiensten de laatste hand aan de maatregelen, maar ik kan alvast zeggen dat er specifiek rond seksuele intimidatie maatregelen voorzien zijn in verschillende domeinen: preventie, opleiding, bescherming, statistisch onderzoek, enz. Ik kan u binnenkort meer vertellen, nadat het Brusselse plan ter bestrijding van geweld is goedgekeurd.


Wat betreft vraag 2 en 3:

Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van Minister-President Rudi Vervoort.