Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de staat van de boerderij van het Rood Klooster naast het Kunstcentrum

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 229)

 
Datum ontvangst: 27/04/2020 Datum publicatie: 09/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 08/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/04/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op de site van Rood Klooster bevinden zich veel erfgoedstukken, waaronder de boerderij naast het Kunstcentrum. Voor deze boerderij, net als voor de hele site, werden verschillende studies uitgevoerd om de erfgoedwaarde te meten.

De boerderij van het Rood Klooster lijkt in zeer slechte staat te verkeren en wordt trouwens geschraagd om haar stabiliteit te waarborgen.

Op de hele site van het Rood Klooster hebben al talrijke interventies plaatsgevonden en zullen er nog plaatsvinden. Zo bijvoorbeeld gingen onlangs werken van start voor de renovatie van het Huis van de Prior.

Graag een antwoord op volgende vragen:

- In welke staat verkeert de boerderij naast het Kunstcentrum? Dreigt ze bouwvallig te worden?

- Beschikt u over een recente stabiliteitsstudie en/of een technisch rapport waarmee u kan beoordelen hoe dringend de situatie is?

- Wat is, op basis van de informatie waarover u beschikt, het tijdschema voor de werken die moeten worden uitgevoerd om de boerderij te rehabiliteren en te behouden? Zo ja, wat is de timing?
 
 
Antwoord    De hoeve werd in de loop van de 17de eeuw gebouwd. Deze hoeve werd tussen 2008 en 2013 meermaals onderzocht. In een onderzoek naar de stabiliteit zijn meerdere gebreken aan het licht gekomen die te wijten zijn aan bouwfouten, de ontoereikendheid van de funderingen en de ouderdom.

De verschillende betrokkenen hebben destijds geen oplossingen gevonden waarmee een correct antwoord kon worden geboden op de uitdagingen op het vlak van erfgoed en de structurele problemen van het gebouw. De door de deskundigen/ingenieurs voorgestelde oplossing was immers niet compatibel met het historische karakter van het gebouw en het advies van de directie Cultureel Erfgoed enerzijds, terwijl er voor de door de directie Cultureel Erfgoed voorgestelde ingrepen een te groot budget nodig was om het renovatieproject te financieren anderzijds.

Daar er geen geschikte oplossing kon worden gevonden, werd het gebouw in 2007 gestabiliseerd via een steigersysteem. Het renovatieproject staats sindsdien on-hold.

Het is nu echter een uitgelezen moment om de staat van het gebouw opnieuw te evalueren en met een oplossing te komen waardoor het gebouw kan worden gerenoveerd rekening houdend weliswaar met de verschillende beperkingen (op het vlak van erfgoed, milieu, techniek, enz.) en een nieuwe bestemming kan krijgen om de aantrekkelijkheid van de site te versterken, des te meer omdat de reactivering van dit goed een aanvulling vormt op de door de directie Facilities van de GOB geleide renovatie van de Priorij.

De directie Facilities zal nog dit jaar de gesprekken over de toekomst van dit gebouw aanvatten met de gemeente, Leefmilieu Brussel en de directie Cultureel Erfgoed, om de situatie snel te laten evolueren.