Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de specifieke Covid-19-maatregelen voor politieagenten en de coördinatie van BPV.

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 238)

 
Datum ontvangst: 30/04/2020 Datum publicatie: 09/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De gezondheidscrisis in verband met Covid-19 dwingt veel overheidsinstellingen het maximum van hun menselijke en technische capaciteiten te overschrijden. Vooral degenen waarvan het personeel in de eerste lijn vecht om de verspreiding van het virus te beperken, zoals politieagenten.

Graag een antwoord op volgende vragen inzake het beheer van de crisis:

- Hoe worden tijdens deze interventies met de auto fysieke afstandsmaatregelen tussen collega's toegepast, alsook tijdens arrestaties?

- Wat is het ziekteverzuimpercentage op 7 april 2020? Hoeveel medewerkers werden positief getest? Hoeveel personeelsleden hebben vermoedelijk Covid-19? Welke begeleidende maatregelen worden eventueel getroffen?

- Wat zijn de laatste instructies die werden gegeven inzake de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties?

- Tot slot, welke beslissingen werden genomen door BPV met het oog op de coördinatie van de politiezones tijdens deze gezondheidscrisis?
 
 
Antwoord    De informatie die u wenst te bekomen, behoort tot een operationeel beslissingsniveau waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd is. Daarom stel ik voor dat u contact opneemt met de Minister van Binnenlandse Zaken, die hierover ongetwijfeld meer informatie kan verstrekken.