Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende computers voor kansarme leerlingen.

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 261)

 
Datum ontvangst: 05/05/2020 Datum publicatie: 27/05/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 26/05/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De crisis heeft onmiskenbaar de ongelijkheden bij de toegang tot de informatietechnologie aan het licht gebracht. De meest achtergestelde gezinnen worden rechtstreeks getroffen. Om deze kloof te overbruggen, werden 117 laptops ter beschikking van kansarme leerlingen gesteld1. We lezen in de kranten dat u ook de Brusselse administraties ertoe aanmoedigt hun afgedankte ICT-tools (computers, tablets, telefoons) ter beschikking te stellen van de Brusselaars.

Daarover had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Hoe is de procedure voor de distributie van de computers in kwestie verlopen? Melden de leerlingen die een computer nodig hebben, zich uit eigen beweging aan? Is er een oproep gedaan? Wordt er gecoördineerd met de scholen?

- Hebben de Brusselse administraties tot nu toe apparatuur geschonken? Hoe verloopt de procedure?

- Zijn er nog andere initiatieven op dit gebied opgezet?


1 https://plus.lesoir.be/294858/article/2020-04-16/des-ordinateurs-portables-pour-les-eleves-en-difficultes-sociales-bruxelles
 
 
Antwoord    117 laptops konden worden verzameld.

Voor het verzamelen van deze computers hebben we ons gebaseerd op de beslissing van de Regering van 24 januari 2008, alsook op het ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van de lijst met vzw’s die het IT-materiaal van het CIBG en de GOB (DG IT) kosteloos mogen gebruiken. Dit materiaal werd dus overhandigd aan de vzw “CloseTheGap” zodat het gebruiksklaar kon worden gemaakt.

We zijn ingegaan op de vraag van de Koning Boudewijnstichting en van “Digital4Youth” om deel te nemen aan hun project via de vzw “CloseTheGap”. We hebben er natuurlijk op toegezien dat het voorgestelde project goed doordacht en realistisch was wat betreft de uitvoering ervan.

Uiteindelijk hebben de administratie van de GOB (DG IT) en van het CIBG 117 afgedankte laptops verzameld en opgestuurd naar “CloseTheGap” om ze gebruiksklaar te maken.

Gezien de bevoegdheidsverdeling, hing de verdeling van de computers af van acties die genomen werden op gemeenschapsniveau.

Sinds de beslissing van de Regering van 16 april 2020 wordt dit systeem uitgebreid tot het IT-materiaal van alle ministeries en instellingen van openbaar nut van de gewestelijke entiteit. Op grond daarvan zorgt het CIBG voor het verzamelen van deze computers en ander IT-materiaal (printers, tablets,...) Talrijke administraties hebben reeds gereageerd: Hub.brussels, de BGHM, Urban.brussels, Visit.brussels.