Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende 3D-cartografie van de openbare ruimten van het Gewest.

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 262)

 
Datum ontvangst: 05/05/2020 Datum publicatie: 17/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/05/2020 Ontvankelijk p.m.
16/06/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Ik heb in de krant gelezen dat Brussel Mobiliteit van plan is om alle infrastructuren van het Gewest (tunnels, stations, metrostations, enz.) in 3D in kaart te brengen1. Een dergelijk initiatief, dat zeker een nieuwe manier is om de openbare ruimte te beheren, verheugt me.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Wordt de 3D-cartografie een gestandaardiseerd gegevensformaat of wordt het gepresenteerd als open data?

- Het project start in maart. Wanneer zal de cartografie klaar zijn?


1 https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/bruxelles-mobilite-realise-une-cartographie-3d-complete-des-voiries-de-la-capitale-5e59020cd8ad58685c3f827d
 
 
Antwoord    1/ Het format waarin de 3D-cartografie aangeboden zal worden

Een deel van de inventarisgegevens zal opgenomen worden in het referentiesysteem van het openbaar wegennet dat samen met het CIBG en met Brussel Mobiliteit uitgewerkt werd.

Dit referentiesysteem van het openbaar wegennet zal in de loop van het 4
de trimester van 2020 opgenomen worden in de gewestelijke cartografie UrbIS, die overigens beschikbaar is via open data in standaardformats.

Het is aan Brussel Mobiliteit om de nadere regels voor de terbeschikkingstelling van de aanvullende inventarisgegevens via open data te bepalen (straatmeubilair bijvoorbeeld).


2/ De datum waarop de 3D-cartografie volledig zal zijn

De inventarisgegevens en het referentiesysteem van het openbaar wegennet zullen door de opdrachtgevers van de opdracht tegen het einde van de maand september aan Brussel Mobiliteit worden geleverd.

De integratie van het referentiesysteem van het openbaar wegennet door het CIBG in UrbIS is gepland voor het 4
de trimester van 2020.

De meerjarenopdracht voor een periode van 4 jaar maakt het mogelijk om de operaties te herhalen teneinde de regelmatige update van de gegevens te waarborgen, maar ook om eventueel nieuwe gegevens te verzamelen.