Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende wilde fauna en huisdieren tijdens de lockdown.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 300)

 
Datum ontvangst: 23/04/2020 Datum publicatie: 16/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 11/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/05/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De natuur eist haar rechten op.

Welke realiteit gaat schuil achter het ietwat romantische beeld dat wordt opgehangen in veel artikelen en publicaties op de sociale netwerken?

De voorbeelden zijn legio: herten die in een Franse centrumstad rondstruinen, dolfijnen in Venetië, olifanten in theeplantages en zelfs pony's en een zebra die op een straat galopperen.

Het ietwat dromerige beeld van de triomferende natuur is vrij charmant, maar de meeste voorbeelden zouden ‘fake’ zijn. Niettemin is deze kwestie aan de orde, zowel tijdens de lockdown als tijdens de exit.

De aanwezigheid van dieren op de openbare weg zou immers tot ongevallen kunnen leiden wanneer het wegverkeer weer op gang komt.

Daarover had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Zijn er officiële waarnemingen of tellingen uitgevoerd?

- Is het aantal wilde dieren zoals vossen, everzwijnen of reeën die worden waargenomen in stedelijke gebieden, groter dan voor de lockdown?

- Is het aantal meldingen van wilde dieren aan de bevoegde diensten toegenomen?

- Is er ook een toename van het aantal zwerfkatten en –honden vastgesteld?
 
 
Antwoord    1)
Er zijn geen officiële tellingen uitgevoerd om dit fenomeen te beoordelen, niet door het departement Dierenwelzijn en evenmin door het departement Biodiversiteit of het departement Bos van Leefmilieu Brussel.


2)
Sporadisch zijn er wilde dieren in de stadsomgeving waargenomen. Toch zijn er geen gegevens beschikbaar om dit fenomeen, dat blijkbaar marginaal blijft, te beoordelen.


3)
A priori niet, of althans niet volgens de gegevens waarover mijn administratie beschikt.


4)
De administratie van Leefmilieu Brussel beschikt niet over gegevens om deze vraag te beantwoorden.