Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de inschrijving van mensen zonder papieren bij Actiris en de toegang tot de diensten voor begeleiding bij het zoeken naar werk.

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 21)

 
Datum ontvangst: 25/05/2020 Datum publicatie: 10/06/2020 Referentie: B.I.V. 103 (19/20), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/06/2020 Referentie: B.I.V. 103 (19/20), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2020 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/05/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/05/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/06/2020 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 103 (19/20) 6
10/06/2020 Tussenkomst Fadila Laanan B.I.V. 103 (19/20) 9
10/06/2020 Tussenkomst Gilles Verstraeten B.I.V. 103 (19/20) 10
10/06/2020 Tussenkomst Francis Dagrin B.I.V. 103 (19/20) 11
10/06/2020 Tussenkomst Khadija Zamouri B.I.V. 103 (19/20) 13
10/06/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 103 (19/20) 13
10/06/2020 Repliek Farida Tahar B.I.V. 103 (19/20) 17
10/06/2020 Repliek Fadila Laanan B.I.V. 103 (19/20) 18
10/06/2020 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 103 (19/20) 18