Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de sluiting van een illegale slachtgelegenheid in Anderlecht.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 136)

 
Datum ontvangst: 22/04/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2020 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/05/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/05/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/07/2020 Van de agenda gehaald.