Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de gevolgen van de aangekondigde herstructurering van Brussels Airlines voor de jobs van de Brusselaars.

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 23)

 
Datum ontvangst: 25/05/2020 Datum publicatie: 10/06/2020 Referentie: B.I.V. 103 (19/20), Blz. 27
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/06/2020 Referentie: B.I.V. 103 (19/20), Blz. 33
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/05/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/06/2020 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 103 (19/20) 27
10/06/2020 Tussenkomst Sevket Temiz B.I.V. 103 (19/20) 29
10/06/2020 Tussenkomst Christophe De Beukelaer B.I.V. 103 (19/20) 31
10/06/2020 Tussenkomst Khadija Zamouri B.I.V. 103 (19/20) 33
10/06/2020 Tussenkomst Clémentine Barzin B.I.V. 103 (19/20) 33
10/06/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 103 (19/20) 33
10/06/2020 Repliek Farida Tahar B.I.V. 103 (19/20) 38
10/06/2020 Repliek Sevket Temiz B.I.V. 103 (19/20) 38
10/06/2020 Repliek Christophe De Beukelaer B.I.V. 103 (19/20) 39