Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het faillissement van een lokale werkwinkel in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 143)

 
Datum ontvangst: 25/05/2020 Datum publicatie: 10/06/2020 Referentie: B.I.V. 103 (19/20), Blz. 44
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/06/2020 Referentie: B.I.V. 103 (19/20), Blz. 45
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/05/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/06/2020 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 103 (19/20) 44
10/06/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 103 (19/20) 45
10/06/2020 Repliek Farida Tahar B.I.V. 103 (19/20) 48