Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende absenteïsme bij de MIVB, Brussel Mobiliteit en Parking Brussels.

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 402)

 
Datum ontvangst: 20/05/2020 Datum publicatie: 03/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 03/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals alle ambtenaren beschikken de werknemers van de MIVB, Brussel Mobiliteit en Parking Brussels over een reeks sociale middelen om een afwezigheid op het werk te verantwoorden.

In dat verband had ik graag kennis genomen van de gegevens over het gebruik van die middelen in de MIVB, Brussel Mobiliteit en Parking Brussels:

- Wat is voor elke dienst van de 3 administraties het gemiddelde aantal dagen onbetaald verlof per werknemer, op maandbasis, voor de jaren 2018, 2019 en het eerste deel van 2020?

- Wat is voor elke dienst van de 3 administraties het gemiddelde aantal dagen verlof om dwingende redenen per werknemer, op maandbasis, voor de jaren 2018, 2019 en het eerste deel van 2020?

- Wat is voor elke dienst van de 3 administraties het gemiddelde aantal ziektedagen per werknemer, op maandbasis, voor de jaren 2018, 2019 en het eerste deel van 2020?

- Hoeveel dagen ziekteverlof tussen 12 en 14 dagen waren er per dienst, op maandbasis, voor de jaren 2018, 2019 en het eerste deel van 2020? Hoeveel zieke personeelsleden zijn binnen de maand weer ziek gevallen?

- Wat is voor elke dienst van de 3 administraties het gemiddeld onverantwoord absenteïsme per werknemer, op maandbasis, voor de jaren 2018, 2019 en het eerste deel van 2020?
 
 
Antwoord    - Brussel Mobiliteit

De gegevens over de personeelsleden van Brussel Mobiliteit worden verstrekt door de directie Human Resources van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De besturen die deel uitmaken van de GOB beheren namelijk niet zelf de gegevens van hun personeelsleden.

De cijfers voor de vraag over het gemiddelde aantal verlofdagen zonder wedde per medewerker van Brussel Mobiliteit per maand voor de jaren 2018, 2019 en het eerste deel van 2020. De beschikbare cijfers van alle diensten van Brussel Mobiliteit tonen aan dat het gemiddelde aantal verlofdagen zonder wedde per personeelslid per maand voor de periode 2018-mei 2020 tussen 0,25 en 0,86 werkdagen bedraagt.

De cijfers voor de vraag over het gemiddelde aantal verlofdagen om dwingende redenen per medewerker van Brussel Mobiliteit per maand voor de jaren 2018, 2019 en het eerste deel van 2020. De cijfers van alle diensten van Brussel Mobiliteit tonen aan dat het gemiddelde aantal verlofdagen om dwingende redenen per personeelslid per maand voor de periode 2018-mei 2020 tussen 0,01 en 0,16 werkdagen bedraagt (pieken van 0,11 tot 0,16 in de maanden juli en augustus, nl. de schoolvakantieperiode).

De cijfers voor de vraag over het gemiddelde aantal ziektedagen per medewerker van Brussel Mobiliteit per maand voor de jaren 2018, 2019 en het eerste deel van 2020.

De cijfers van alle diensten van Brussel Mobiliteit tonen aan dat het gemiddelde aantal ziektedagen per personeelslid per maand voor de periode 2018-mei 2020 tussen 0,78 en 2,15 werkdagen bedraagt.

Voor de vraag over het ziekteverlof tussen 12 en 14 dagen van elke dienst per maand en de vraag over het aantal personeelsleden dat binnen de maand opnieuw ziek wordt, kan de directie Human Resources van de GOB geen cijfers verstrekken over opeenvolgende afwezigheidsperiodes. Men kan met het huidige rapporteringssysteem van de GOB het aantal ziektedagen van de personeelsleden opzoeken, maar men weet daarbij niet of het al dan niet om opeenvolgende dagen gaat. Om opeenvolgende afwezigheden te achterhalen, moet er een informaticaprogramma ontwikkeld worden of moeten de gegevens manueel geanalyseerd worden.

De cijfers voor de vraag over het gemiddelde aantal niet-gerechtvaardigde afwezigheidsdagen per medewerker van Brussel Mobiliteit per maand voor de jaren 2018, 2019 en het eerste deel van 2020.

De cijfers van alle diensten van Brussel Mobiliteit tonen aan dat het gemiddelde aantal niet-gerechtvaardigde afwezigheidsdagen per personeelslid per maand voor de periode 2018-mei 2020 tussen 0,00 en 0,13 werkdagen bedraagt (met 0,00 in het merendeel van de diensten).


- MIVB

Ter indicatie communiceert de MIVB de volgende elementen:

- Afwezigheidspercentage :
2018 = 7,07%
2019 = 7,22%

In dit cijfer zijn de afwezigheden niet meegerekend die het gevolg zijn van een werkongeval waarvan de oorzaak gelinkt is aan de uitgeoefende functie. Dit cijfer kan dus niet dienen ter vergelijking.

- Gemiddeld aantal onbetaalde werkdagen per medewerker:
2018 = 0,49
2019 = 0,20


- Parking.Brussels

2018 : 1 dag
2019 : 1 dag
2020 : 2,5 dagen

2018 : 0,5 dag
2019 : 1 dag
2020 : 0,5 dag

2018 : 2,15 dagen
2019 : 2,5 dagen
2020 : 2 dagen

2018 : 3,5 per maand
2019 : 2,5 per maand
2020 : 2,5 per maand

2018 : 1,8 %
2019 : 1,9 %
2020 : 1,2 %